Lyssna

OID, Organisation Registration system och EU Login

OID, Organisation ID, är er organisations id och kod som du behöver för att söka till och delta i Erasmus+. Organisation Registration system är den databas där du registrerar er organisation för att få koden. Och EU Login är ingången. Skaffa OID eller uppdatera - vi guidar dig steg för steg.

Ackrediteringsansökan

Har du frågor om hur du ska registrera din organisation i samband med ansökan om ackreditering inom programmet Erasmus+, mejla oss på erasmusplus@uhr.se.

Ny - skaffa OID

OID, Organisation ID, är den kod du och er organisation behöver för att kunna delta i och söka bidrag inom Erasmus+. Koden får du när du registrerar er organisation i EU-kommissionens databas Organisation Registration system.

Innan du registrerar behöver du få tillgång till EU-kommissionens databaser och system. Det får du genom att skaffa ett användarkonto i EU-kommissionens portal EU Login. Kontot är er organisations identifikation och ingång till att kunna registrera er.

Har PIC – OID får ni automatiskt

Om er organisation hade PIC (Participant Identification Code) som registrerades före den 22 oktober 2019 har ni automatiskt fått en OID-kod.

OID:

OID-koden använder du för att ansöka/delta inom Erasmus+ mobilitet och/eller Erasmus+ partnerskap/samarbetsprojekt. De ansökningarna skickas till respektive lands programkontor (National Agency, i Sverige Universitets- och högskolerådet).

Från och med 22 oktober 2019 ska du som inte har en kod sedan tidigare (varken PIC eller OID) registrera er organisation i databasen Organisation registration system för att kunna söka och delta i dessa så kallade decentraliserade delar inom Erasmus+. När du registrerat får er organisation en OID-kod.

PIC:

PIC används enbart inom de delar av Erasmus+ som skickas direkt till EU-kommissionen, de så kallade centraliserade delarna. Till exempel Erasmus mundus gemensamma masterprogram, Erasmus+ kapacitetsuppbyggnad, Erasmus+ kunskapsallianser. Kontakta oss om du har frågor om ansökan inom centraliserade delar av Erasmus+ och registrering av PIC på erasmusplus@uhr.se

Tänk på:

Registrerar du PIC får du inte automatiskt en OID-kod. Registrerar du OID får du inte PIC.

Andra koder som finns i Erasmus+ansökan:

I ansökan kommer du även att använda koden NA SE01 för att skicka ansökan till rätt programkontor. NA står för National Agency, SE för Sverige, 01 för det ena av två programkontor i Sverige. Det andra programkontoret är Myndigheten för ungdom- och civilsamhällesfrågor, MUCF, som har hand om ungdomsdelen inom Erasmus+.

Mer information:

Handledning för registrering av organisationer på EU-kommissionens webbplats

Uppdatera och komplettera uppgifter om er organisation

Du kan behöva uppdatera den information som finns om er organisation i Organisation Registration system. Det kan handla om att lägga till kontaktpersoner, ladda upp dokument eller göra andra kompletteringar.