OID, Organisation Registration system och EU Login

2019-11-20

OID, Organisation ID, är er organisations id och kod som du behöver för att söka till och delta i Erasmus+. Organisation Registration system är den databas där du registrerar er organisation för att få koden. Och EU Login är ingången. Skaffa OID eller uppdatera - vi guidar dig steg för steg.

Ny - skaffa OID

OID, Organisation ID, är den kod du och er organisation behöver för att kunna delta i och söka bidrag inom Erasmus+. Koden får du när du registrerar er organisation i EU-kommissionens databas Organisation Registration system.

Innan du registrerar behöver du få tillgång till EU-kommissionens databaser och system. Det får du genom att skaffa ett användarkonto i EU-kommissionens portal EU Login. Kontot är er organisations identifikation och ingång till att kunna registrera er.

Har PIC – OID får ni automatiskt

Om er organisation har PIC sedan tidigare får ni automatiskt OID-koden. De uppgifter ni tidigare registrerat i Participant Portal finns i databasen Organisation Registration system.

Uppdatera och komplettera uppgifter om er organisation

Du kan behöva uppdatera den information som finns om er organisation i Organisation Registration system. Det kan handla om att lägga till kontaktpersoner, ladda upp dokument eller göra andra kompletteringar.