Gå till huvudinnehåll

PIC, Participant Portal och EU Login

2019-02-22

PIC är en kod du behöver för att söka till och delta i Erasmus+. Participant Portal är den databas där du registrerar er organisation för att få koden. Och EU Login är ingången. Skaffa PIC eller uppdatera - vi guidar dig steg-för-steg.

Ny - skaffa PIC

PIC, Participant Identification Code, är den kod du och er organisation behöver för att kunna delta i och söka bidrag inom Erasmus+. Koden får du när du registrerar er organisation i EU-kommisisonens databas Participant Portal.

Innan du registrerar behöver du få tillgång till EU-kommissionens databaser och system. Det får du genom att skaffa ett användarkonto i EU-kommissionens portal EU Login. Kontot är er organisations identifikation och ingång till att kunna registrera er.

Har PIC - uppdatera och komplettera

Om ni redan är registrerad och har PIC kan ni behöva uppdatera den information som ni lagt in i Participant Portal. Det kan handla om att lägga till kontaktpersoner, ladda upp dokument eller göra andra kompletteringar.