Lyssna

Stöd och användbara verktyg

Ambassadörer för EPALE och Erasmus+

Som ett stöd i arbetet med ansökningar för nya projekt eller under arbetet i redan pågående projekt så har särskilda ambassadörer utsetts som själva har lång erfarenhet av internationella projekt. De finns tillgängliga och ger gärna råd i arbetet med ansökningar eller kan bidra med erfarenheter från internationella utbyten och projekt.

Ambassadörer EPALE och Erasmus+ vuxnas lärande


EPALE

Är en digital mötesplats för vuxenutbildare i Europa. Genom EPALE kan du som arbetar med vuxnas möjligheter till livslångt lärande samverka med kollegor från hela Europa. Här hittar du konferenser, fortbildningsmöjligheter och partners för samarbeten och utbyten. Du kan nätverka med kollegor från andra länder och ta del av nyheter, projektresultat och användbara resurser.

EPALE - digital mötesplats för vuxenutbildare

eTwinning

Är en digital plattform för skolsamarbete. Här kan du dela resurser, diskutera idéer, hitta samarbetspartners och utveckla samarbetsprojekt. Genom eTwinning kan du och din klass samarbeta med lärare och elever runt om i Europa. Ni väljer själva hur ni ska lägga upp arbetet för att nå läroplanens mål. Det är även möjligt att starta ett projekt med en klass i Sverige. Registrering i nätverkset görs på European School Education Platsform, ESEP, som är eTwinnings hemvist.

eTwinning - digital plattform för skolsamarbete

Euroguidance

Är en informationsresurs som du kan använda i arbetet med utbyten av olika slag. Genom Euroguidance Sweden får du hjälp att vägleda elever och studerande inför, under och efter en utlandsvistelse. Här finns verktyg, tips och informationsmaterial för att stimulera, stötta eller följa upp.

Euroguidance - inför en utlandsvistelse på uhr.se

Europass

Kan användas för att dokumentera utlandsstudier och praktik som genomförts inom till exempel Erasmus+. Europass hjälper dig som studerar eller arbetar att göra dina färdigheter och kompetenser tydliga och lätta att förstå i andra länder i Europa. Du kan använda Europass när du ska söka jobb eller delta i en utbildning i ett annat EU-land.

Europass på uhr.se

Eurydike

Om du vill veta mer om utbildningssystemen och utbildningspolitiken i Europa kan du använda Eurydike. Eurydike är ett nätverk för information om utbildningssystem och utbildningspolitik i Europa, med uppgift att stödja och utveckla informationsutbyte inom dessa områden.

Eurydike - om utbildning i Europa på uhr.se

European School Education Platform, ESEP

ESEP är den europeiska skolutbildningsplattformen, en internationell digital knutpunkt för skolor och andra aktörer inom skolområdet. Här kan du ta del av och dela med dig av idéer, initiativ, metoder och resursmaterial. Här kan du också hitta projektpartners och delta i kostnadsfria kurser. ESEP är också eTwinnings hemvist.

European School Education Platform, ESEP - digital knutpunkt för skolor

Nationella yrkesutbildningsteamet (NYT) inom Erasmus+

 

De nationella Erasmus+experterna inom yrkesutbildning har alla olika erfarenheter och kunskaper från yrkesutbildningssektorn. Teamet arrangerar stödjande möten, tar fram handledningar och ger stöd till enskilda organisationer.

Kontakta en yrkesutbildningsexpert.