Lyssna

Bidrag och kostnader

Du har rätt att ansöka om studiebidrag och inackorderingstillägg från CSN. Pengarna ska bidra till att täcka en del av kostnaderna för exempelvis skolmat och inkvartering.

Studiebidrag och inackorderingstillägg

Om du blir antagen till programmet har du rätt att söka ett statligt bidrag som täcker en del av kostnaderna under året och betalas ut av CSN. Det totala beloppet kan variera beroende på den franska skolans terminstider. Den första utbetalningen kan dröja till en bit in på höstterminen.

Om du inte är svensk medborgare

Det finns särskilda villkor som du som är utländsk medborgare måste uppfylla för att få bidrag från CSN. Kontakta CSN för frågor: Studera utomlands på CSN:s webbplats.

Vad du betalar för

Du betalar för platsen på skolans internat och för skolmaten. I vissa fall betalar du en mindre avgift för undervisningen. Årsavgiften till skolan för internat och mat uppgår till max 2 000 euro. Ibland kan du få betala för läroböcker och för transport till skolan.

Privatskolor kan ibland ta ut en avgift, men vi placerar ingen på privatskola utan att först fråga om den eventuella kostnaden är acceptabel för dig.

Du betalar också för inkvarteringen hos den franska värdfamiljen. Avgiften är 450 euro per månad om du bara bor hos värdfamiljen, bor du även på internat är värdfamiljens avgiften 250 euro i månad.

Utöver det tillkommer kostnader för resa till och från Sverige, resor du gör utan värdfamiljen, försäkring, lokala transporter samt fickpengar.

Ingen kostnad för skolplatsen

Den franska skolan ställer en elevplats till förfogande. Platsen bekostas av franska staten.