Gå till huvudinnehåll

Eleven får studiebidrag och inackorderingstillägg som betalas ut månadsvis av CSN under läsåret. Pengarna ska bidra till att täcka en del av kostnaderna för exempelvis skolmat och inkvartering.

Yngre man sitter på golvet omgiven av en massa papper och dokument.

Studiebidrag och inackorderingstillägg

Om eleven antas till programmet beviljas hen ett statligt bidrag som täcker en del av kostnaderna under året och betalas ut av Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Det totala beloppet kan variera beroende på den franska skolans terminstider. Den första utbetalningen kan dröja till en bit in på höstterminen.

Så här mycket får eleven

I beloppet ingår det studiebidrag på 1 250 kronor per månad (år 2018) som gymnasieungdomar i Sverige normalt är berättigade till. Den andra bidragsdelen utgörs av ett inackorderingstillägg på 1 190 – 2 350 kronor per månad (år 2015).

Om eleven är medborgare i annat EU-land

Den som inte är svensk medborgare men medborgare i ett annat EU-land har rätt att ansöka om att få ta med studiebidraget till Frankrike, men har däremot inte rätt till inackorderingstillägget. Kontakta CSN för frågor om båda bidragen.

Vad eleven betalar för

Eleven betalar för platsen på skolans internat och för skolmaten. I vissa fall betalar hen en mindre avgift för undervisningen. Årsavgiften till skolan för internat och mat uppgår till max 2 000 euro (år 2018-2019). Ibland kan hen få betala för läroböcker och för transport till skolan.

Privatskolor kan ibland ta ut en avgift, men vi placerar ingen på privatskola utan att först fråga om den eventuella kostnaden är acceptabel för eleven.

Kostnaden för inkvarteringen hos den franska värdfamiljen uppgår till 152 euro per månad.

Utöver det tillkommer kostnader för resa till och från Sverige, resor du gör utan värdfamiljen, försäkring, lokala transporter samt fickpengar.

Ingen kostnad för skolplatsen

Själva skolplatsen bekostas av franska staten och den franska skolan ställer en elevplats till förfogande.