Gå till huvudinnehåll

Här har vi samlat svaren på de vanligaste frågorna vi fått om programmet Ett år i Frankrike. Hittar ni inte det ni söker är ni välkomna att höra av er till oss med er fråga.

Två killar sitter och pratar vid ett bord över en kopp kaffe.

Vad är syftet med programmet?

Att öka intresset för franska språket i svenska skolor. Att ge gymnasieungdomar möjlighet att tillbringa ett läsår vid ett franskt gymnasium.

Vem kan söka?

Ungdomar som går i gymnasiets årskurs 1 och 2 och läser franska som lägst steg 3 kan söka.

Kan även ungdomar som inte är svenska medborgare delta?

Programmet är ett bilateralt avtal mellan Sverige och Frankrike. Svenska medborgare får ta med sitt studiebidrag samt får ett inackorderingstillägg. Medborgare i andra EU-länder har rätt att ta med studiebidraget. Icke EU-medborgare har inte rätt till något av bidragen.

När kan man söka?

Ansökningsperioden börjar i november med sista ansökningsdag i december för att studera nästkommande läsår. Datum för sista ansökningsdag står på sidan Ansökan.

Hur hittar man en skolplats?

Eleven behöver inte hitta en skolplats själv, utan vi tilldelar en plats på en skola till de elever som blir antagna.

Var i Frankrike blir man placerad?

Skolorna som vill ta emot utländska elever ligger spridda över hela Frankrike, men ligger framför allt i mindre städer och på landsbygden.

Hur bor man?

Under veckorna bor man på skolans internat tillsammans med alla andra tillresande franska elever. Man delar rum med en till fem andra elever av samma kön och följer ett strikt schema när det gäller måltider, läxläsning och sovtider bland annat. På helgen bor man i en fransk värdfamilj och deltar i familjens aktiviteter och måltider.

Hur länge är man borta?

Man är borta ett helt läsår, från september till månadsskiftet juni-juli.

Måste man gå om en årskurs i Sverige när man kommer hem?

Det vanligaste är att eleven går om hela årskursen hemma i Sverige, men hen kan genomgå särskild prövning av ämnen som hen studerat i Frankrike, till exempel franska.

Det kan också vara bra att tillsammans med rektor och studievägledare göra upp en plan för vilka ämnen eleven eventuellt vill tillgodogöra sig poängen. Men eleven bör betänka att hen bara kan få betyget E för tillgodoräknanden. Vill eleven ha ett högre betyg kan hen genomgå en särskild prövning.

Hur mycket pengar får man?

Eleven får ett statligt bidrag genom Centrala studiestödsnämnden, CSN, bestående av det vanliga studiebidraget på 1 250 kronor per månad samt ett inackorderingstillägg på 1 190-2 350 kronor per månad.

Hur sker uttagningen av ansökningar och hur fattas besluten?

Bedömningen av de sökande grundar sig på betyg, referenser från mentor och fransklärare, en uppsats på franska samt en intervju.

Vilka bedömningskriterier finns? Vad prioriteras?

Eleverna måste klara sig bra i den svenska skolan, det vill säga generellt ha goda betyg. Vidare bör de som antas vara relativt självständiga och öppna och kunna fungera som goda representanter för svenska ungdomar. En jämn fördelning av elever från hela landet eftersträvas.

Hur går den franska studentexamen till?

Både historik, syfte och upplägg av den franska studentexamen, le baccalauréat, finns att läsa i dokumentet "Bac en Europe":

Bac en Euorope, på franska 

Bac en Europe, på engelska

Hur fungerar det franska skolsystemet?

Hela det franska skolsystemet finns beskrivet i dokumentet Être élève en France på franska.

När får man besked om antagning och placering?

Ett första besked om antagning kommer per mejl i slutet av mars månad. Man är då antagen under förutsättning att en lämplig skola i Frankrike erbjuder en skolplats och en värdfamilj. Besked om var man blir placerad kommer senast 15 juli.