Lyssna

Mer om programmet

Här får du en kort introduktion till programmet, vad det innebär, vad det ger och vad det kostar.

En spännande upplevelse

Ett år utomlands kommer att ge dig nya vänner och spännande upplevelser. De erfarenheter och den kunskap du får ta del av kan vara nyckeln till många dörrar i framtiden, inte minst hos framtida arbetsgivare.

Under ett helt läsår får du uppleva hur det är att leva i en annan kultur och kommunicera på ett främmande språk. Under veckorna bor du antingen på internat eller i en fransk värdfamilj, på helger och lov bor du alltid hos värdfamiljen.

Skolor spridda över landet

Du får en plats på en gymnasieskola och deltar i undervisningen på samma sätt som värdlandets elever, skriver prov och får omdömen. Du placeras på det program som bäst motsvarar gymnasieprogrammet du läser på i Sverige.

Det är oftast skolor i medelstora städer som tar emot ettårselever. I Frankrike är skolorna spridda över hela landet.

Inga kostnader för skolplatsen

Ettårsprogrammen är inte ett stipendieprogram utan ett bilateralt avtal mellan Sverige och de mottagande länderna. Det innebär att du:

 • inte behöver betala några avgifter för själva utbildningen eller förmedlingen av skolplatsen
 • har rätt att söka studiebidrag och inackorderingstillägg från CSN
 • själv står för resekostnader, försäkring och fickpengar.

Inackorderingstillägget är tänkt att täcka en del av kostnaderna för skolmat, internat eller boende i värdfamilj. Det är du själv som ansvarar för att kontrollera att du uppfyller CSN:s krav för beviljandet av bidrag och inackorderingstillägg. 

Kontakta CSN direkt om du har frågor om bidrag vid utlandsstudier: Studera utomlands på CSN:s webbplats

Observera att det finns särskilda villkor som den som är utländsk medborgare måste uppfylla för att få bidrag från CSN.

Bedömningskriterier

 • Intervju 
 • Språkkunskaper och kommunikativ förmåga, studieresultat och motivation
 • Omdömen från lärare och mentor
 • Personlig mognad och social kompetens

Prioriteringar

 • Elever från årskurs 2 prioriteras före elever från årskurs 1
 • Lämplighet
 • Könsfördelning
 • Geografisk spridning

Film: Mitt år i Frankrike påverkar mig än idag

 

Karolina Lagercrantz berättar om sitt utbytesår och vad det har betytt för henne.

Film: Ett år i Frankrike

Tidigare elever berättar om sina erfarenheter i en film från Franska institutet, framtagen i samband med programmets 30-årsjubileum 2018.