Gå till huvudinnehåll

Här får ni en kort introduktion till programmet, vad det innebär och vad det ger samt vad som finansieras av staten och vad eleven själv förväntas stå för.

Två kvinnliga studenter står och samtalar i halvbild.

En spännande upplevelse

Ett år utomlands kommer att ge eleven nya vänner och spännande upplevelser. De erfarenheter och den kunskap hen får ta del av kan vara nyckeln till många dörrar i framtiden, inte minst hos framtida arbetsgivare.

Under ett helt läsår får eleven uppleva hur det är att leva i en annan kultur och kommunicera på ett främmande språk. Under veckorna bor du på internat, och på helger och lov hos en fransk värdfamilj.

Skolor spridda över landet

Eleven får en plats på en gymnasieskola och deltar i undervisningen på samma sätt som värdlandets elever, skriver prov och får omdömen. Hen placeras på det program som bäst motsvarar gymnasieprogrammet eleven läser på i Sverige.

Det är oftast skolor i mindre och medelstora städer som tar emot ettårselever. I Frankrike är skolorna spridda över hela landet.

Inga kostnader för skolplatsen

Ettårsprogrammen är statligt finansierade. Det innebär att

  • eleven inte behöver betala några avgifter för själva utbildningen eller förmedlingen av skolplatsen
  • eleven får ett inackorderingstillägg på 1 190-2 350 kronor i månaden, utöver det vanliga studiebidraget på 1 250 kronor från CSN, som täcker en del av kostnaderna för exempelvis skolmat och inkvartering.

Eleven står själv för reskostnader, försäkring och övriga fickpengar.