Det bästa sättet att lära sig ett främmande språk är att bo i ett land där språket talas. På köpet får man en ökad förståelse för andra kulturer. Genom Ettårsprogrammen kan elever på gymnasiet läsa ett år i Frankrike, Tyskland eller Spanien.

Gymnasieelever som läser franska, tyska eller spanska kan ansöka om att få studera i Frankrike, Tyskland eller Spanien under ett läsår. Elever i gymnasieskolans årskurs 1 eller 2 som läser franska, tyska eller spanska steg tre eller högre söker för nästkommande läsår.

Eleverna deltar i undervisningen på samma sätt som värdlandets elever. Syftet är att förbättra elevernas språkkunskaper och öka förståelsen för värdlandets kultur. I Frankrike bor eleverna både på internat och i värdfamilj, i övriga länder endast i värdfamilj.

Det är eleverna själva som söker till Ett år i Frankrike, Ett år i Tyskland eller Ett år i Spanien. De elever som deltar har rätt att ansöka om studiebidrag och inackorderingstillägg från CSN. 

Tidigare deltagare i Ettårsprogrammen berättar