Lyssna

Ettårsprogrammen

Det bästa sättet att lära sig ett främmande språk är att bo i ett land där språket talas. På köpet får man en ökad förståelse för andra kulturer. Genom Ettårsprogrammen kan elever på gymnasiet läsa ett år i Frankrike, Tyskland eller Spanien.

Så fungerar det

Gymnasieelever som läser franska, tyska eller spanska kan ansöka om att få studera i Frankrike, Tyskland eller Spanien under ett läsår. Elever i gymnasieskolans årskurs 1 eller 2 som läser franska, tyska eller spanska steg tre eller högre söker för nästkommande läsår.

Eleverna deltar i undervisningen på samma sätt som värdlandets elever. Syftet är att förbättra elevernas språkkunskaper och öka förståelsen för värdlandets kultur. I Frankrike bor eleverna både på internat och i värdfamilj, i övriga länder endast i värdfamilj.

Det är eleverna själva som söker till Ett år i Frankrike, Ett år i Tyskland eller Ett år i Spanien. De elever som deltar har rätt att ansöka om studiebidrag och inackorderingstillägg från CSN. 

Vanliga frågor om Ettårsprogrammen

Här samlar vi frågor om att studera utomlands genom Ettårsprogrammen. Om du inte hittar den information du behöver kan du söka på respektive programdel - Ett år i Frankrike, Ett år i Spanien eller Ett år i Tyskland - eller kontakta oss på ettarsprogrammen@uhr.se.

Syftet med Ettårsprogrammen är att öka intresset för språken franska, tyska och spanska i svenska skolor. Och att ge gymnasieungdomar möjlighet att under ett läsår studera på ett gymnasium i Frankrike, Spanien eller Tyskland.

Du som går i årskurs 1 eller årskurs 2 på gymnasiet och läser franska, spanska eller tyska som lägst steg 3 kan söka.

Nej, inte för att delta i programmet. Det är dock du själv som måste kontrollera att du uppfyller CSN:s krav för bidrag. För utländska medborgare kan speciella villkor gälla för att ha rätt till bidrag från CSN. Kontakta CSN direkt för mer information:

Studera utomlands på CSN:s webbplats

Ansökningsperioden startar varje år i början av oktober och avslutas i mitten av november. Ansökan gäller alltid för nästkommande läsår.

Om du blir antagen till Ettårsprogrammen kommer UHR att ordna med plats i en skola i det aktuella landet.

De skolor som vill ta emot utländska elever finns oftast i medelstora städer i hela Frankrike och Spanien och i det tyska förbundslandet Schleswig-Holstein.

Du bor oftast i värdfamilj. I Frankrike kan du i några skolor bo på internat under veckorna och i värdfamiljen på helger och lov.

Det är din värdskola som ordnar med värdfamilj eller internatboende. Du behöver inte göra något själv.

Du är borta ett läsår. I Frankrike och Spanien börjar läsåret i september och slutar i månadsskiftet juni-juli. I Tyskland gäller augusti till juni-juli.

Ja du fortsätter dina gymnasiestudier där du lämnade dem.
Det vanligaste är att gå om hela årskursen i Sverige, men du kan genomgå särskild prövning i ämnen som du studerat i ditt värdland, till exempel franska, spanska eller tyska.

Du kan ta den internationella certifieringen. Testet används för att bevisa hur bra du är på målspråket och används bland annat för att ansöka till universitet eller för att jobba.

För franska kan du göra DELF, den franska språkexamen som utfärdas av det franska utbildningsministeriet. DELF kan du göra i Frankrike, innan du lämnar landet eller på Franska Institutet i Stockholm när du kommer tillbaka. För spanska finns DELE på Instituto Cervantes och för tyska finns TestDaft eller Goethe-Test Pro på Goethe Institut, båda instituten också i Stockholm.

 

Att delta i programmet kostar inget. Du betalar bara för resorna och uppehället hos din värdfamilj eller på internat. I vissa fall betalar du även en mindre avgift för undervisningen och för läroböcker och transport till skolan. Du behöver också försäkringar och fickpengar. Du har rätt att ansöka om studiebidrag och inackorderingstillägg från CSN.

Här kan du ladda ner affischer (pdf) och sättra upp på skolor, bibliotek etc. med information om Ettåprsprogrammet. Affischerna finns på fyra språk:  svenska, spanska, tyska och franska. 

Affisch om Ettårsprogrammen på svenska

Affisch om Ettårsprogrammen på tyska

Affisch om Ettårsprogrammen på franska

Affisch om Ettårsprogrammen på spanska