Här samlar vi frågor om att studera utomlands genom Ettårsprogrammen. Om du inte hittar den information du behöver kan du söka på respektive programdel - Ett år i Frankrike, Ett år i Spanien eller Ett år i Tyskland - eller kontakta oss på ettarsprogrammen@uhr.se.

Två killar sitter och pratar vid ett bord över en kopp kaffe.

Syftet med Ettårsprogrammen är att öka intresset för språken franska, tyska och spanska i svenska skolor. Och att ge gymnasieungdomar möjlighet att under ett läsår studera på ett gymnasium i Frankrike, Spanien eller Tyskland.

Du som går i årskurs 1 eller årskurs 2 på gymnasiet och läser franska, spanska eller tyska som lägst steg 3 kan söka.

Nej. Men det är bara svenska medborgare som har rätt att ansöka om studiebidrag och inackorderingstillägg från CSN. För utländska medborgare gäller speciella villkor. Kontakta CSN direkt för mer information. Till CSN:s webbplats

Ansökningsperioden startar varje år i början av november och avslutas sista vardagen i samma månad. Du hittar datumen för den aktuella perioden på startsidan för respektive programdel. 

Ansökan gäller alltid för nästkommande läsår.

Om du blir antagen till Ettårsprogrammen kommer UHR att ordna med plats i en skola i det aktuella landet.

De skolor som vill ta emot utländska elever finns oftast i små och medelstora städer i hela Frankrike och Spanien och i det tyska förbundslandet Schleswig-Holstein.

Du bor oftast i värdfamilj. I Frankrike kan du också bo på internat under veckorna och i värdfamiljen på helger och lov. I Spanien kan du i undantagsfall bli placerad på studenthem.

Det är din värdskola som ordnar med värdfamilj eller internatboende. Du behöver inte göra något själv.

Du är borta ett läsår. I Frankrike och Spanien börjar läsåret i september och slutar i månadsskiftet juni-juli. I Tyskland gäller augusti till juni-juli.

Det vanligaste är att gå om hela årskursen i Sverige, men du kan genomgå särskild prövning i ämnen som du studerat i ditt värdland, till exempel franska, spanska eller tyska.

Du kan också få tillgodoräkna dig poäng för vissa ämnen, men då bara få betyget E. För högre betyg krävs särskild prövning. Om du vill tillgodoräkna dig poäng är det bra om du gör upp en plan för det tillsammans med rektor och studievägledare på din skola.