Genom samarbeten som genomförs på lektionerna får eleverna möjlighet att lära sig i samspel med jämnåriga i Europa - att använda digital teknik för att kommunicera, jämföra, dela och bygga kunskap på ett sätt som är förenligt med våra läroplansmål.

Välkommen till den nationella eTwinningkonferensen

Den 15 oktober är det dags för den nationella eTwinningkonferensen med tema mediekompetens och desinformation. Konferensen riktar sig till rektorer, lärare, skolbibliotekarier och andra som arbetar inom skolans värld.
Läs mer och anmäl dig.

Logotyp eTwinningLogotyp Medfinansieras av Europeiska unionen

Registrera dig

eTwinning.net är den europeiska plattformen där lärare från hela Europa samlas. Det är också här du registrerar dig för att starta projekt.

Registrera dig på eTwinning.net - en gemensam samarbetsyta för skolor i Europa

Kontakta oss

Du är välkommen att kontakta oss på eTwinning@uhr.se

eTwinning på Facebook