Genom samarbeten som genomförs på lektionerna får eleverna möjlighet att lära sig i samspel med jämnåriga i Europa - att använda digital teknik för att kommunicera, jämföra, dela och bygga kunskap på ett sätt som är förenligt med våra läroplansmål.

Hitta en eTwinningpartner och inled ett projekt

Skapa kontakt med lärare från andra länder och inled ett digitalt samarbete. Välkommen till ett digitalt nätverksseminarium för låg- och mellanstadielärare som hålls två eftermiddagar
den 26 och 27 januari.

Anmälan till Hitta en eTwinningpartner och inled ett projekt

 

Logotyp eTwinningLogotyp Medfinansieras av Europeiska unionen

Registrera dig

eTwinning.net är den europeiska plattformen där lärare från hela Europa samlas. Det är också här du registrerar dig för att starta projekt.

Registrera dig på eTwinning.net - en gemensam samarbetsyta för skolor i Europa

Kontakta oss

Du är välkommen att kontakta oss på eTwinning@uhr.se

eTwinning på Facebook