Genom samarbeten som genomförs på lektionerna får eleverna möjlighet att lära sig i samspel med jämnåriga i Europa - att använda digital teknik för att kommunicera, jämföra, dela och bygga kunskap på ett sätt som är förenligt med våra läroplansmål.

Logotyp eTwinningLogotyp Medfinansierat av EU-programmet Erasmus+

Registrera dig

eTwinning.net är den europeiska plattformen där lärare från hela Europa samlas. Det är också här du registrerar dig för att starta projekt.

Registrera dig på eTwinning.net - en gemensam samarbetsyta för skolor i Europa

Kontakta oss

Vi som jobbar med eTwinning är Karin Kaikkonen och Minna Thunberg.

Du är välkommen att kontakta oss på eTwinning@uhr.se

eTwinning på Facebook