Genom samarbeten som genomförs på lektionerna får eleverna möjlighet att lära sig i samspel med jämnåriga i Europa - att använda digital teknik för att kommunicera, jämföra, dela och bygga kunskap på ett sätt som är förenligt med våra läroplansmål.

Kom igång med eTwinning

Det är enkelt att komma igång med eTwinning. På sidan inspiration och material hittar du färdiga planeringar, goda exempel, intervjuer och klipp: Inspiration och material

Logotyp eTwinningLogotyp Medfinansieras av Europeiska unionen

Registrera dig

eTwinning.net är den europeiska plattformen där lärare från hela Europa samlas. Det är också här du registrerar dig för att starta projekt.

Registrera dig på eTwinning.net - en gemensam samarbetsyta för skolor i Europa

Kontakta oss

Du är välkommen att kontakta oss på eTwinning@uhr.se

eTwinning på Facebook