Genom samarbeten som genomförs på lektionerna får eleverna möjlighet att lära sig i samspel med jämnåriga i Europa - att använda digital teknik för att kommunicera, jämföra, dela och bygga kunskap på ett sätt som är förenligt med våra läroplansmål.

Bli vår nya lärarambassadör för eTwinning

Är du aktiv inom eTwinning? Använder du kontinuerligt digitala arbetssätt i din undervisning? Vill du stötta kollegor i att använda eTwinning? Ansök då om att bli lärarambassadör för eTwinning. Sista ansökningsdag är den 17 september 2021.

Logotyp eTwinningLogotyp Medfinansieras av Europeiska unionen

Registrera dig

eTwinning.net är den europeiska plattformen där lärare från hela Europa samlas. Det är också här du registrerar dig för att starta projekt.

Registrera dig på eTwinning.net - en gemensam samarbetsyta för skolor i Europa

Kontakta oss

Du är välkommen att kontakta oss på eTwinning@uhr.se

eTwinning på Facebook