Lyssna

Fortbildning och kompetensutveckling

När du registrerat dig på eTwinning får du möjlighet att kostnadsfritt delta i onlinekurser tillsammans med kollegor i hela Europa. Du kan också delta i diskussionsgrupper på olika pedagogiska teman.

Lärevent

Läreventen är korta intensiva onlineevenemang på olika teman. De leds av en expert och omfattar aktivt arbete och diskussioner bland deltagarna. Ett lärevent är ett utmärkt sätt att gå vidare i din professionella utveckling och komma i kontakt med kollegor från hela Europa.

Väcka idéer och utveckla färdigheter

Tanken med läreventen är att det ska vara en kort intensiv kurs som ger dig en introduktion till ett ämne, väcker idéer, bidrar till att utveckla dina färdigheter och inte kräver att du ägnar dig åt det under lång tid. Det ska också vara en rolig upplevelse.

Allt tillgängligt på nätet

Varje lärevent leds av en eller flera experter och omfattar 2-3 veckor med 3-5 uppgifter som ska lämnas in. Vanligt är att deltagarna diskuterar uppgifterna med varandra online. Materialet finns hela tiden tillgängligt på nätet och du kan nå det när du själv vill.

Hur du gör för att delta

Ansökan till varje evenemang är öppen för alla registrerade eTwinninglärare ungefär en vecka innan evenemanget börjar. Mer information om aktuella lärevent finns på eTwinning.net och på eTwinning Live under fliken Professionell utveckling.

Lärevent på eTwinning.net

eTwinninggrupper

eTwinninggrupper är privata plattformar där eTwinnare kan diskutera och samarbeta om ett särskilt tema. Målet är att utbyta praktiska exempel, diskutera metoder för undervisning och lärande och få stöd för professionell utveckling.

Det finns både "prioriterade grupper", som leds av en eTwinninglärare som genomfört en moderatorkurs och grupper som registrerade eTwinninglärare själva skapat. Teman varierar från språkundervisning, entreprenörskap inom utbildning till STEM (naturvetenskap, teknik och matematik ).

Läs mer om de prioriterade grupperna på eTwinning.net

Så går du med

För att gå med i en grupp loggar du bara in på eTwinning Live, går till sektionen Grupper, hittar en grupp med sökverktyget och går med!

Andra möjligheter

eTwinning arrangerar också andra möjligheter till kompetensutveckling för lärare och skolledare på för-, grund- och gymnasieskolan både i Sverige och i Europa.

Seminarier och workshops anordnas i samverkan med skolhuvudmän, regioner och organisationer eller på mässor. Workshoparna ger kunskap om eTwinning och dess verktyg samt idéer om hur samarbeten kan genomföras. Målet är att ge inspiration till samarbete och, i de fall europeiska lärare deltar, att skapa kontakter mellan skolor i Europa så att nya samarbeten kan uppstå. Det är alltid kostnadsfritt att delta.

Vill du veta mer? Kontakta oss på e-post eTwinning@uhr.se.

Utbildningsmöjligheter på eTwinning.net