Lyssna

eTwinning för de allra minsta – hur då?

Karin Ceder, förskollärare och eTwinningambassadör delar med sig av tips och goda råd till andra förskollärare.

Karin Ceder, förskollärareSedan tre år tillbaka har skolledningen på Karlbergs skola eTwinning inskriven i sin verksamhetsplan utifrån att skolan 2016 påbörjade sin process med digitalisering som i verksamhetsplanen för 2017 kompletterades med internationalisering. Kan vi som jobbar i förskolan registrera oss på eTwinning, det är väl bara för skolan? Självklart är eTwinning också till för oss, och att jobba med eTwinning i förskolan fungerar alldeles utmärkt.

Tre vanliga farhågor …

  • “Vi har inte tid med ännu en sak."
  • “Vaddå, jag kan inte skriva på engelska.”
  • “Nämen sånt kan vi inte hålla på med nu, med det här med GDPR och allt.”

Det är några av de argument som jag tänker kan förekomma bland personal i förskolan, så jag vill lugna alla som känner denna oro.

eTwinning är inget merjobb

Att registrera sig på eTwinning och att gå med i, eller själv starta ett projekt, det är inget merjobb för oss. Det kan självklart ingå i det vi faktiskt redan gör. Jobbar vi med tema skogen, då kan vi ha ett eTwinningprojekt kring det. Jobbar vi med tema ”Jag”, då kan vi ha ett projekt kring det. Projektet kan vara något som varar en dag, en vecka, en månad, en termin – eller kanske hela läsåret. Du bestämmer. Vi jobbar precis som vanligt utifrån målen i läroplanen, förutom att vi nu gör det tillsammans med minst en annan förskola, nationellt eller internationellt, i ett eTwinningprojekt.

Det går att samarbeta inom Sverige och med grannländerna – på svenska

Känner vi oss osäkra på att behöva använda det engelska språket så finns det andra alternativ. Vi kan jobba med en annan förskola i Sverige, det kan till och med vara en annan förskola i vår egen kommun. Eller varför inte våga lite mer och hitta en förskola från något av våra grannländer, jobba med Norge, Danmark eller en svenskspråkig förskola i Finland?

eTwinning och dataskyddsförordningen?

GDPR anser jag inte är något problem när det gäller att jobba med ett eTwinningprojekt. I projekten visar vi bilder av barnens alster för varandra. Det är det vi gör tillsammans med våra barn, hur deras tankar, funderingar, frågor och idéer för vårt projekt framåt, som är det viktiga – inte att vi delar foton på barnen.

eTwinning – läroplansenligt lärande

Och varför ska vi då göra detta? Vi får på ett naturligt sätt in många av målen i läroplanen. Genom att använda oss av eTwinning kommer digitalisering in på ett självklart sätt. Vi lär oss samarbeta, vi lär oss om vår omvärld och vi får förståelse för hur det kan vara i andra kulturer.

För barnen innebär det också att de får en verklig mottagare för det de gör. Det ska visas för andra barn, på vår egna förskola – kanske till och med i för barn i ett annat land. Dessutom får vi se hur de andra barnen gör och tänker, kanske tänker de på ett annorlunda sätt än vad vi gör. Det ger många bra diskussioner och reflektioner i den egna barngruppen.

Roligt och utvecklande för förskolans verksamhet

För både barnen och oss som lärare är det givande och lärorikt att få se hur andra förskolor arbetar. Vi får ett utbyte med andra, utanför vår egen förskola – och kanske till och med utanför Sveriges gränser. Barn och vuxna lär av och med varandra, på vår egen förskola och tillsammans med våra projektpartners.

Att använda eTwinning i arbetet ger oss en fantastisk möjlighet att utveckla vårt egna arbete. Det ett också ett väldigt roligt sätt att jobba tillsammans med andra förskolor, både för våra barn och för oss som lärare.

Så till dig som jobbar i förskolan vill jag bara säga: Registrera dig på eTwinning, gå med i ett projekt och upptäck hur roligt och givande det är, både för dig och barnen på din förskola!

Texten är skriven av Karin Ceder, förskollärare och eTwinningambassadör, Böle förskola, Piteå, karin.ceder@pitea.se.