Lyssna

Från idé till projekt på några veckor

Den 28 oktober avslutades de internationella eTwinning Weeks 2021. Det var årets andra kommunikationskampanj och syftet var att deltagarna tillsammans med en personlig coach skulle skapa nya kvalitetsprojekt på årets tema Media Literacy and desinformation. Birgitta Flodén berättar om sina upplevelser av att vara coach under dessa veckor.

Parallellt fanns ett utbud av aktiviteter online: webinarier, goda exempel-träffar och möten för att hitta projektpartners. Dessutom fanns olika grupper för meddelanden och diskussioner mellan deltagare och coacher.

Antalet deltagare och coacher, som kom från olika EU-länder, var stort. Vi var indelade i sex olika kategorier beroende på vilken åldersgrupp man hade erfarenhet av.  I ”min” grupp, ålderskategori 12–15 år, var vi 200 coacher. Vår uppgift var att ge support till deltagarna på vägen från en idé fram till ett färdigt projektförslag – kanske ända fram till att projektet kunde hinna startas. I fokus stod självklart årets tema Mediekompetens och desinformation.

Intressanta och spännande uppgifter

Vi var erfarna kollegor som delade med oss av vår erfarenhet genom att guida, inspirera, ge tips och information. Det gällde att hitta en balans och uppmuntra till självständigt arbete. Exakt hur detta skulle gå till berodde naturligtvis på deltagarna, deras bakgrund och hur de ville få stöd av sin coach.

Samarbete över nationsgränser är en självklarhet för oss eTwinnare, så det är alltid lätt att få support av en kollega. I detta fall blev dock samarbetet annorlunda då det ingick i själva kampanjen att bli tilldelad en speciell coach. Dessutom fanns den på förhand givna uppgiften att skapa ett nytt projekt på ett visst tema. En intressant och spännande situation.

Deltagarskolan - Agrupamento de Escolas de Sardoal

Jag parades ihop med Carmina Nascimento, eTwinnare sedan 10 Birgitta Flodén, eTwinningambassadörår, med undervisning i engelska på gymnasiet i Sardoal i centrala Portugal. Vi var båda språklärare och hade ett likartat förhållningssätt till projektarbete. Vi talade helt enkelt samma språk på flera plan och blev ett riktigt bra team.

Carmina beskriver sin bakgrund så här:

”I’ve been involved in eTwinning projects for ten years now. Together with a colleague from my school I have been developing projects related to volunteering and solidarity which have been awarded several national and European prizes. Our school was also awarded the title of eTwinning School 2019/2020.”

Deras eTwinningarbete har varit en fantastisk erfarenhet – särskilt för eleverna som utvecklat en härlig känsla av att tillhöra en gemenskap – och det går inte att ta miste på Carminas entusiasm inför ett nytt projekt.

Vi använde eTwinningportalen www.eTwinning.net för att kommunicera. Meddelanden i Mailbox och i en grupp som jag döpte till ”The importance of being earnest – online” höll vi ordning på anteckningar och planeringar för online-möten. Tiden var dyrbar och vi var båda ivriga att komma igång, så mycket snabbt sågs vi i ett första lära-känna-möte och brainstorming-möte på Zoom. Med bara en timmes tidsskillnad fungerade det perfekt.

Carmina berättade att eTwinnings tema 2021, Mediekompetens och desinformation skulle passa hennes elever då man på skolan redan deltog i ett nationellt projekt under namnet Parlamento dos Jovens som handlade om hur parlamentet i Portugal fungerar. Tanken var att eleverna i det nya projektet skulle använda sin förförståelse av parlamentsarbete. Intressant, tyckte jag!

Projekt måste fungera hela vägen in i mål

Det visade sig att Carmina hade en klar idé om vad projektet skulle handla, men hur idén skulle leda fram till en slutgiltig projektplan var till en början ett frågetecken. Där kom jag in i bilden och kände att mina erfarenheter av projektarbete i allmänhet och hur jag har ”byggt upp” mina projekt kunde vara till nytta och ge inspiration.

I korthet var hennes tanke att visa på sambandet mellan information och desinformation i olika media och hur detta är kopplat till ett lands lagstiftning och förordningar. Vi vände och vred på hur ett bra upplägg kunde se ut.

Som lärare vill man så mycket men hur stort får ett projekt bli? Kanske behöver man skala av och minska ner? Jag fungerade som bollplank och försökte peka på att tydlighet och inte minst tidsaspekt är användbara nyckelord. Vad exakt vill man med projektet och hur mycket lektionstid har man till sitt förfogande?

Det lustiga var att just tidsaspekten tog tid att diskutera. Den är riktigt viktig för att ett projekt ska fungera hela vägen till mål. Fram och tillbaka gick tankar och argument tills Carmina kom fram till att hennes tidsplanering verkligen var realistisk.

Från projektplan till projektstart

Då man i denna skola är van att ha olika projekt på gång, det vill säga inte bara eTwinningprojekt och Carmina dessutom har en ”projektlektion” i veckan, är hon övertygad om att detta projekt kommer att kunna starta framöver. Hon menar att det vilar tryggt i hennes skrivbordslåda tills hon hittar en projektpartner – gärna i ett land med ett annat politiskt system än Portugals. Detta för att kunna jämföra likheter och olikheter.

När vårt samarbete var slut och projektidén inskickad till eTwinning beskriver Carmina sin upplevelse av eTwinning veckorna så här:

”I had an idea that grew from an informal talk with shared perspectives into a complete project proposal. It was partner work between myself and my coach and we both had an interest in developing my vision into a project plan.”

Hon tycker att samarbetet med en egen coach ”was a wonderful way to exchange ideas, to discuss what could be viable, what should be included, how the project could be structured”.

Det har varit en både spännande och annorlunda uppgift att fungera som eTwinningcoach med allt som det inneburit av att dela med sig av tankar och idéer. Carmina hade ingen projektpartner och inte heller någon kollega på skolan som hade möjlighet att vara med i projektet. Därför blev min roll som coach bredare. Då jag fungerade både som lokal kollega och som coach blev vårt samarbete desto mer givande för mig. Jag fick vara med på hela resan från idé till en komplett projektplan.

”I'll certainly start looking for a partner so that the plan can be implemented as I do believe it is an up to date issue that should interest students. It was through this collaboration and with shared experience and enthusiasm from my coach that I developed my project idea, which I believe will be accomplished one day soon.”

Jag hoppas och tror att Carmina snart kommer i kontakt med en lärare som, liksom hon, brinner för arbetet med digital kunskap och för att förbereda elever för ett kritiskt förhållningssätt till den information de får i dagens samhälle.