Lyssna

Projektkitt för förskolan – Nu ska vi... vaddå?

Vår förskoleambassadör Karin Ceder har sammanställt ett enkelt men inspirerande projektkit som särskilt du som jobbar med förskolebarn enkelt kan prova på. Karin har själv drivit snarlika eTwinningprojekt – detta fungerar alltså. Men du modifierar förstås mallen precis som det passar dig (och din partnerförskola) bäst.

Namn på projektkittet: Nu ska vi… vaddå?

Elevens ålder: Förskola

Ämne: Demokrati, digitalisering, omvärldsspaning, skapande uttrycksformer.

Koppling till läroplanen: Läroplanens stycke 2.2 Omsorg, utveckling och lärande, inleds med följande meningar: ”Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen”.

Ingress: På varje deltagande förskola enas barnen, utifrån en förutbestämd uppgift för varje månad, om ett uppdrag till alla deltagande förskolor, inklusive till den egna förskolan. Projektet avslutas med att alla förskolor som deltar i projektet spelar in en sång och gör en video som de delar med varandra. Alla deltagande förskolor utför samtliga uppdrag, både det som kommer från de andra förskolorna, och det man själv har gett.

Inledning: Bestäm de olika uppdragen när ni skapar projektet, så det bara är att köra igång när det blivit godkänt. Därefter kommer barnen, i respektive grupp, överens om ett gemensamt uppdrag.

Mål:

  • Att komma igång med att arbeta med eTwinning.
  • Att barnen får öva sig i demokratiska principer.
  • Att barnen får använda digitala verktyg.
  • Att vi skapar ett samarbete med minst en annan förskola.

Förslag på upplägg:

  • Månad 1: Barnen ger uppdrag till varandra: ”Detta ska vi fotografera”.
  • Månad 2: Barnen fotar genom att zooma in bilder och sedan frågar vi varandra: ”Vad har vi fotograferat”? Barnen gissar, och vi visar våra gissningar för varandra. Därefter får vi veta om vi haft rätt eller fel.
  • Månad 3: Barnen ger varandra ett skapande uppdrag, till exempel ”Alla ska klippa/måla/bygga/göra en…”
  • Månad 4: Barnen sjunger en sång som vi gör en musikvideo av och visar för varandra.

Tips på digitala verktyg: iPad, digitalkamera, dator (Twinspace)

Samarbetsformer: eTwinnings projektyta TwinSpace

Övrigt: Ett enkelt projekt för lärare som vill komma igång och arbeta med eTwinning. Projektet är skapat för förskolan, men kan säkert anpassas till alla åldrar. Lämpligt antal deltagande förskolor i detta projekt kan vara två till fyra deltagare.

Fler projektkit

Fler projektkit på eTwinning.net

Kittet är sammanställt av Karin Ceder, eTwinningambassadör och förskolelärare i Böle förskola, Piteå