Lyssna

Vad är eTwinning?

Jag har under hösten gått en eTwinningambassadörsutbildning. En kursuppgift var att göra en film under 90 sekunder som svarar på frågan “Vad är eTwinning?”

Jag valde att tolka frågan som “Vad kan eTwinning vara?” och filmen är tänkt att fungera som inspirationsmaterial. Ni får gärna använda den om ni gillar den!

OBS! eTwinningprojekt är inte per automatik finansierade så att man kan genomföra fysiska träffar (som exemplifieras i filmen). Däremot kan man söka ekonomiskt stöd för liknande upplägg genom exempelvis Erasmus+.

Av Karl Malbert, eTwinningambassadör