Lyssna

Filmer

Det här är eTwinning

Brageskolan i Sollentuna

Börja med eTwinning - europeisk introduktionsfilm

eTwinning som skolutveckling

Karlbergs skola i Stockholm

eTwinningprojekt undersöker klimatförändringar

Brogårdsgymnasiet, Kristinehamn

eTwinning i ditt Erasmus+projekt

Fridaskolan i Helsingborg

Kodning som eTwinningprojekt

Grej of the day som eTwinningprojekt

European eTwinning Prizes 2017 - Migrants and Refugees project

eTwinning bygger gemenskap

Sarah Bruce, förskole- och lågstadielärare, England

eTwinning underlättar språkundervisningen

Sarah McColm, lärare i moderna språk, Skottland

Matematik med engagerande eTwinningpedagogik

Ronan O'Sullivan, matematiklärare, Irland

Matematik som universellt språk

Frödingeskolan i Karlstad

Projektet Coding and Animation of Robots

Fyra Malmöskolor 

Projektet On the Road

Antilopenskolan i Klippan