Lyssna

"Abalonia" ökade intresset för mänskliga rättigheter

Rutsborgskolans sjundeklassare bildade egen regering i ”Abalonia” med uppdraget att välja ut sex av de 30 mänskliga rättigheterna som var viktigast för just deras land. Det blev en viktig, nyttig och konkret uppgift. ”Det bästa var diskussionen efteråt om hur de hade behövt kompromissa och hur tufft det faktiskt kan vara, säger Gabriela Petre Broman, lärare på skolan i Bjärred.

Under FN-dagen hade Rutsborgsskolan ett tema att följa: Vi i världen. Gabriela Petre Broman, lärare i matematik, teknik och NO-ämnen, är en van projektledare inom eTwinning. Hon öppnade sitt klassrum för världen i eTwinningprojektet ”United together”.

Projektet hade som mål att alla inblandade skulle lära sig mer om hållbarhetsfrågor samt om de mänskliga rättigheterna och under FN-dagen samlas i ett on-line möte. Eleverna och lärarna, som kom från Sverige, Rumänien, Turkiet, Spanien och Italien, skapade sina egna länder och  regeringar. Rutsborgsskolans elever döpte sitt land till "Abalonia".

– Projektet ökade elevernas medvetenhet om en rad mål som ska uppfyllas innan 2030. Innan deras möte med övriga länder fick de fick lära sig om FN, de globala målen och den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, dess betydelse och relevans. Vi skapade bland annat en internationell grupp för varje mål i Agenda 2030. Allt blev väldigt konkret och kändes som om det var på riktigt i våra ”break out rooms”. Vi förde diskussioner om hur alla jobbade för att uppnå de globala målen och rättigheterna som varje ”regering” hade prioriterat som de vikgtigaste. Det blev inte en helt enkel diskussion, säger Gabriela Petre Broman.

Lärare och elever har sedan fortsatt att arbeta med de mänskliga rättigheterna och hur de kom fram till just sina prioriteringar.

– Vi kunde bara inte släppa det utan vi fortsatte med aktiviteter inom ämnet under Global Education Week trots att det inte var tänkt så från början när vi startade projektet.

Internationellt fokus genomsyrar undervisningen

Gabriela Petre Broman har jobbat med eTwinning några år innan hon började sin tjänst på Rutsborgsskolan. Hon är dessutom eTwinningambassadör och ville gärna introducera eTwinning som arbetsredskap för sina nya kollegor.

Skolan går in i ett internationellt tänk och har satsat på att bli ackrediterade för Erasmus+. Det internationella fokuset ska genomsyra all undervisning”, säger Gabriela Petre Broman.

Hon tycker att eTwinning är ett bra verktyg att använda sig av för att få in den internationella vinkeln i skolarbetet. Eleverna tycker det är kul och vill helst vara ute i den internationella sfären varje dag om de fick välja. De frågar Gabriela nästan dagligen om de inte ska kontakta Belgien och om hon svarar nej så blir de besvikna.

– De vill verkligen göra aktiviteter med jämnåriga i andra länder. Det kan vara lättare för dem att presentera något för en person som de inte känner och som de inte har kontakt med på något annat sätt än i just det här sammanhanget. De redovisar för någon eller några som inte granskar dem på samma sätt. De ser också vilken nytta de har av att behärska andra språk och vågar även prata mer avslappnat och öppet i den situationen. Engelskan klarar de galant och de är väldigt kompetenta i användandet av de digitala verktygen, berättar Gabriela Petre Broman.

Alla är öppna för att testa nya saker

Hon tycker att eTwinning inbjuder till lite av en tävlingsanda i projekten. Eleverna vill göra bra ifrån sig under sina presentationer och visa upp sig för de andra partnerländerna, en enkel Kahoot-tävling kan ge ett enormt energipåslag.

– För mig finns det alltid något nytt att lära i varje projekt och eTwinning lyfter saker som jag ändå hade planerat att göra i min undervisning. Jag har många samarbetspartners inom eTwinning som jag återkommer till men det är ofta en eller två som är nya i varje arbete. Då lär jag mig något nytt av dem. Alla bjuder på det bästa de har och är öppna för att testa nya saker. Jag vill också prestera och hålla en hög nivå och det peppar mig att få erkännande för ett bra utfört projekt”, säger Gabriela Petre Broman.

Rutsborgskolan har nyligen fått utmärkelsen eTwinning School. Det är en bekräftelse på att de är på rätt spår.

– Det är viktigt att skolledningen visar att eTwinning bidrar till att uppfylla kraven kring skolans utveckling av internationella kontakter och också visar att samarbete med andra länder uppskattas. Det tycker jag att vår ledning gör. Ackrediteringen för Erasmus+ fick vi förra året och många lärare på skolan har redan varit på kurser och jobbskuggning i andra länder. Vi har även haft besök på vår skola för jobbskuggning. Det här är jättekul, nu arbetar vi vidare, säger Gabriela Petre Broman.