I serien Röster från skolvardagen har vi nyss intervjuat René Améztegui Rosales, spansklärare på högstadiet i Stora Sätraskolan i Gävle. René driver tillsammans med spansklärare från Polen, Spanien, Norge och Tyskland, projektet ”Europa habla español”, Europa talar spanska.

Varför började du med eTwinning? Hur hittade du din eTwinningpartner?

Jag vill engagera mina elever som läser spanska. Jag var med på ett eTwinningseminarium i Madrid, för spansklärare. Syftet med seminariet var att hitta projektpartner, och det var där som vi skapade kontakt med varandra och började planera vårt projekt.

Berätta om ditt eTwinningprojekt

Syftet med projektet är att möjliggöra för våra elever, som är nybörjare i spanska, att kommunicera med andra elever i Europa som är i samma situation. Alla våra elever är i åldern 12 till 14 år.

Projektet är utformat och planerat för ungefär 20 lektioner, och för elever som läser spanska. Med projektet når vi kunskapsmål som kommunikation och interaktion.

Vårt samarbete fungerar bra och vi planerar och kommunicerar varje vecka. Våra elever är indelade i grupper om 5 – 6 elever i varje grupp. I varje grupp finns en elev från Spanien, en från Tyskland, en från Polen, en från Norge, en från Sverige, och eleverna tycker att det är spännande med internationella grupper.

Deras uppgift är att intervjua varandra, att ta reda på så mycket som möjligt om varandra för att sedan presentera det för resten av klassen. Hittills har eleverna skrivit till varandra och ställt frågor och svarat på frågor. Så småningom ska de presentera sina skolor, sina städer och länder. För att göra det ska de ta kort, och filma, med hjälp av olika digitala verktyg.

Vilka resultat, fördelar och mervärde ser du med eTwinning?

För eleverna: Just i det här projektet kan de redan se nyttan av att kunna ett språk till. Att de håller på att lära sig ett språk som de kan använda för att kommunicera med andra ungdomar i Europa.

För dig som lärare: Att det höjer motivationen och lusten att lära, och väcker nyfikenhet hos eleverna.

För skolan: Att det är bra att knyta nya kontakter med andra skolor i Europa.

Vad kommer ditt nästa eTwinningprojekt att handla om?

Jag har ett projekt till i eTwinning, egentligen är det ett Erasmus+- projekt där vi använder eTwinning som plattform. Det projektet heter Steps. Vi kommer att använda eTwinning under hela projekttiden som är två år.

Vilka tips vill du ge till lärare som är nyfikna på internationellt digitalt samarbete?

Det är mycket givande att ha internationellt samarbete via eTwinning eller Erasmus+.

Jag har tidigare deltagit i internationella projekt, och nu är vi på det andra Erasmus+projekt.

Skolan har även haft elva utbyten med skolor i Spanien. Har man en gång börjat med olika slags projekt så vill man fortsätta, det ger så mycket.