Lyssna

Elever i Birkaskolan diskuterar klimatförändringarna på spanska

Jorge Reis är spansklärare på Birkaskolan i Ekerö. Han har genomfört eTwinningprojektet “E.S.M.I.Acción. Un puente entre el pasado, el presente y el futuro”, tillsammans med kolleger och deras klasser på Malta, i Tyskland, Spanien och Italien. Vi ställde Jorge några frågor om hans projekt och erfarenheter.

Varför började du med eTwinning?

Jag har börjat med eTwinning för att jag tycker att det är ett fantastiskt verktyg för att kommunicera med lärare i hela Europa. Eftersom jag jobbar ensam som lärare i spanska har jag inte alltid möjlighet att diskutera undervisningsfrågor med någon som undervisar i samma ämne som jag. Därför behövde jag öppna "min värld" lite och fick fick många inputs från mina europeiska kollegor.

Hur hittade du din eTwinningpartner?

Vår skola är väldigt engagerad i eTwinning och Erasmus+ och vi satsar mycket på internationalisering, och har redan haft några projekt. Jag deltog på ett internationellt eTwinningseminarium i Madrid  ifjol, och där hittade jag många projektpartner. Så många att jag behövde välja. Seminariets syfte var att vi skulle hitta projektpartner för att sedan skapa ett projekt.

Berätta om ditt eTwinningprojekt

Syftet med projektet är att diskutera klimatförändringarna mellan de fem deltagande länderna och uppmärksamma eleverna på förändringarna som sker omkring oss alla. Eleverna är mellan 11 och 16 år gamla. Projektet varade under tre månader eller vid 11 tillfällen, med en lektion per vecka för projektet. 

Eftersom jag jobbar som lärare i spanska så låg fokus på språket och projektets gemensamma språk var spanska. Jag bedömde elevernas muntliga och skriftliga språkkompetens. SO ingick också eftersom vi hade tema klimatförändringar.

Vilka digitala verktyg  har ni använt i projektet?

I projektet använde vi olika digitala verktyg i de olika aktiviteterna, som till exempel: Padlet för att presentera våra länder och område, Book Creator för att skapa en flerspråkig ordbok med audiofiler och Adobe Spark för att göra ett kollage om hur vårt område var, hur är det nu och hur det kommer att vara i framtiden.

Vilka resultat, fördelar och mervärde ser du med eTwinning?

eTwinning ger oss möjligheten att samarbeta med flera lärare samtidigt i Europa och jag tycker att det är fantastiskt att jobba med lärare som undervisar i olika ämnen. Resultatet blir att lärare och elever kommunicerar med varandra via TwinSpace, kanske om någonting som de inte har så många tillfällen att göra under den vanliga skoltiden. eTwinning skapar nyfikenhet. Det finns bara fördelar!

Vad kommer ditt nästa eTwinningprojekt att handla om?

Jag har ännu inte tänkt på det, men det kommer säkert att vara någonting med ett tema till hundra procent kopplat till spanska.

Vilka tips till lärare vill du ge till lärare som är nyfikna på internationellt digitalt samarbete?

Om du har en idé så det är bara att publicera den på eTwinning Live, och du får svar från intresserade lärare från hela Europa. eTwinning är fantastiskt och gör att det blir lättare att få partner för samarbeten. Projektet behöver inte vara komplicerat. De flesta av oss tänker att det är "extra jobb" med projekt, men det är det absolut inte. Du behöver bara koppla ditt projekt till läroplanen, och kanske kan du använda projektet som ditt bedömningsunderlag. Det är mycket roligare att samarbeta så här!