Lyssna

Kombinera eTwinning med Erasmus+

Några enkla tips på hur man som skola och lärare kan tänka kring eTwinningnätverket som stöd före, under och efter ett Erasmus+projekt.

Före projektet

  • Hitta projektpartner. Under eTwinningplattformens flik Partnersök finns särskilda forum där skolor och lärare som är intresserade av strategiska partnerskap eller mobilitet inom Erasmus+, kan hitta varandra. Bläddra bland alla projektidéer eller skriv in en egen.
  • Planering. Behöver ni en gemensam yta att samla idéer och utkast på när ni planerar ert Erasmus+projekt? Då kan ni registrera ert projekt redan nu på eTwinningplattformen, och får då tillgång till till projektytan Twinspace. Blir ert projekt beviljat finansiering, kan ni fortsätta använda samma yta.  
  • Lära mer. Som registrerad på eTwinning kan du gå med i några av de pedagogiska diskussionsgrupper som finns på plattformen. Eller delta i onlinekurser. Det kan vara ett sätt att få nya idéer för ert kommande projekt. Titta gärna också på de projektkit som finns på eTwinning.net, som kan ge idéer för, särskilt digitala, aktiviteter. 
  • Som eTwinnare. Har du haft eTwinningprojekt förut och önskar ta steget ut i Erasmus+? Fundera på om tidigare/nuvarande projektpartner kunde vara ett alternativ också för det bidragsfinansierade projektet. Eller sök nya partner i partnerforumen för Erasmus+.

Under projektet

Fundera på om ni vill använda eTwinnings projektyta Twinspace som

  • nav för projektorganisationen; för tidplaner, mötesanteckningar etc.
  • digital yta för att låta eleverna lära känna varandra inför en mobilitet, t.ex. genom presentationsfilmer, diskussion i forum, genom videomöten etc.
  • ett sätt att låta alla elever aktivt delta i projektet, och under hela projektets gång få samarbeta digitalt med eleverna i partnerskolorna, genom uppgifter som de når från ert Twinspace?

Under och efter projektet

  • Att göra valda delar av ert Twinspace publikt, kan hjälpa er sprida projektresultaten.
  • Ni kan välja att använda Twinspace som nav när ni arbetar med rapporteringen för ert projekt.
  • Fortsätt gärna vara aktiv på eTwinningplattformen. Du kan bli kontaktad av nya potentiella projektpartners, både för olika typer av Erasmus+projekt men också för eTwinningprojekt.

Mer detaljerade tips:

eTwinning portal as a support för Erasmus+ KA1 and KA2 projects – coordinator´s handbook (School Education Gateway)