Även i Sverige håller vi varje år en nationell eTwinningtävling. Också denna tävling är knuten till kvalitetsmärket, Quality Label.

Det här betyder att om du som lärare söker och får kvalitetsmärket för ditt projekt, så är du automatiskt med och tävlar i följande års svenska eTwinningtävling. Det är den lärare som sökt kvalitetsmärke som tillsammans med skolan belönas för ett eventuellt pris. Om ni är många som samsas om projektet, prata då gärna ihop er innan en kvalitetsmärkesansökan.

Vad ni får

Projektet som vinner får ett presentkort att använda i projektverksamhet och bjuds även in till eTwinnings årliga europeiska konferens. Juryn kan också ge ett specialomnämnande till ett väl meriterat projekt. Finalister och pristagare får synlighet genom Universitets- och högskolerådets webbplats och i pressmeddelanden.

Svenska eTwinningpriset delas ut under vårterminen.

Tävlingskategorier

Vårterminen 2020 kommer vi att belöna projekt i två kategorier:

  • Twinningprojekt (digitala)
  • eTwinningprojekt med finansiering, till exempel från Erasmus+ eller Nordplus

Att komma ihåg!

Om ditt projekt har fått ett kvalitetsmärke året innan, är du automatiskt med i tävlingen. Du behöver alltså inte göra en enskild ansökan för svenska eTwinningpriset.

Vinnare 2020

År 2020 utsåg juryn, med medlemmar från Lärarnas riksförbund, EU-kommissionen i Sverige och Specialpedagogiska skolmyndigheten, Liljeborgsskolan i Trelleborg med spanskläraren Adriana Sturesson som vinnare i eTwinningkategorin. I kategorin Erasmus+ använder eTwinning var det Lillstjärnas förskola i Oxie, Malmö med Gunilla Aronzon och kolleger, som fick priset. 

Vinnare av svenska eTwinningpriset år 2020