Även i Sverige håller vi varje år en nationell eTwinningtävling. Också denna tävling är knuten till kvalitetsmärket, Quality Label.

Det här betyder att om du som lärare söker och får kvalitetsmärket för ditt projekt, så är du automatiskt med och tävlar i följande års svenska eTwinningtävling. Det är den lärare som sökt kvalitetsmärke som tillsammans med skolan belönas för ett eventuellt pris. Om ni är många som samsas om projektet, prata då gärna ihop er innan en kvalitetsmärkesansökan.

Vad ni får

Projektet som vinner får ett presentkort att använda i projektverksamhet och bjuds även in till eTwinnings årliga europeiska konferens. Juryn kan också ge ett specialomnämnande till ett väl meriterat projekt. Finalister och pristagare får synlighet genom Universitets- och högskolerådets webbplats och i pressmeddelanden.

Svenska eTwinningpriset delas ut under vårterminen.

Tävlingskategorier

Vårterminen 2020 kommer vi att belöna projekt i två kategorier:

  • Twinningprojekt (digitala)
  • eTwinningprojekt med finansiering, till exempel från Erasmus+ eller Nordplus

Att komma ihåg!

Om ditt projekt har fått ett kvalitetsmärke året innan, är du automatiskt med i tävlingen. Du behöver alltså inte göra en enskild ansökan för svenska eTwinningpriset.

Vinnare 2019

År 2019 utsåg juryn, med medlemmar från Lärarnas riksförbund, EU-kommissionen i Sverige och Specialpedagogiska skolmyndigheten, Trönningeskolans projekt Arts count! med läraren Martina Andreasson som vinnare. Förutom Martina var ett flertal lärarkolleger involverade i projektet, särskilt Maria Staaf-Gonzalez och Sam Kessler.

I Arts Count! har Trönningeskolan tillsammans med skolor i Kroatien, Frankrike och Spanien samarbetat kring elevernas digitala och kommunikativa kompetens genom att kombinera matematik och kreativt tänkande med olika konstformer, såsom målning, film och design. Eleverna samarbetade på en handfull större uppgifter som alla krävde teamwork över landsgränserna och att allas styrkor användes. I projektet användes en hel kavalkad av digitala verktyg. Arts Count! har finansiering från Erasmus+ strategiska partnerskap.

– Arts Count! är ett bra exempel på att internationellt skolsamarbete kan bidra både till elevernas ämneskunskaper och till mer övergripande kompetenser som interkulturell förmåga, kreativitet, samarbete och digital kompetens, säger Maria Linna Angestav, avdelningschef vid UHR i pressmeddelandet. Projektet är också ett ypperligt exempel på hur skolor kan kombinera digitala aktiviteter via eTwinning med lärar- och elevutbyten med finansiering från programmet Erasmus+.
Närbild på diplom, presentkort och blombukettt

I jurymotiveringen framgår bland annat att ” Projektet är välorganiserat med en struktur som gjort att alla parter bidragit på olika sätt – men i samma utsträckning. Temat att kombinera matematik och konstformer genom kooperativt lärande/ lärande i samspel är genomfört på ett kreativt sätt, och har medvetandegjort att matematiken finns överallt i vår vardag. I Arts Count har man valt att jobba med ett flertal olika digitala verktyg och medier och på så sätt gett eleverna en bred kunskapsbas i att samverka och skapa med hjälp av digital teknik.”

Priset är ett presentkort för att köpa in teknik till kommande eTwinningprojkekt. Trönningeskolan får dessutom två platser på den stora europeiska eTwinningkonferensen som hålls utanför Nice i oktober. Stort grattis!