Även i Sverige håller vi varje år en nationell eTwinningtävling. Också denna tävling är knuten till kvalitetsmärket, Quality Label.

Det här betyder att om du som lärare söker och får kvalitetsmärket för ditt projekt, så är du automatiskt med och tävlar i följande års svenska eTwinningtävling. Det är den lärare som sökt kvalitetsmärke som tillsammans med skolan belönas för ett eventuellt pris. Om ni är många som samsas om projektet, prata då gärna ihop er innan en kvalitetsmärkesansökan.

Vad ni får

Projektet som vinner får ett presentkort att använda i projektverksamhet och bjuds även in till eTwinnings årliga europeiska konferens. Juryn kan också ge ett specialomnämnande till ett väl meriterat projekt. Finalister och pristagare får synlighet genom Universitets- och högskolerådets webbplats och i pressmeddelanden.

Svenska eTwinningpriset delas ut under vårterminen.

Tävlingskategorier

Från och med 2020 belönar vi projekt i två kategorier:

  • eTwinningprojekt (digitala)
  • eTwinningprojekt med finansiering, till exempel från Erasmus+ eller Nordplus


Att komma ihåg!

Om ditt projekt har fått ett kvalitetsmärke året innan, är du automatiskt med i tävlingen. Du behöver alltså inte göra en enskild ansökan för svenska eTwinningpriset.

Vinnare 2021

Juryn, med medlemmar från Lärarnas riksförbund, EU-kommissionen i Sverige, Specialpedagogiska skolmyndigheten och UHR har utsett 2021 års vinnare. Priset i kategorin eTwinningprojekt gick till Karlbergs skola i Stockholm, och lärarna Carola Wallin och Filip Vikander med kollegor. I kategorin Erasmus+ använder eTwinning var det Katedralskolan i Växjö med läraren Barbara Marten som fick priset.

Vinnare av svenska eTwinningpriset år 2021