Det europeiska studentkortet är ett av EU:s initiativ i skapandet av ett europeiskt utbildningsområde till 2025. Här går vi igenom vad initiativet innefattar och vilka länder som deltar.

Det europeiska studentkortet – ett paraplybegrepp

Initiativet innefattar en rad olika verktyg och åtgärder som tillsammans går under paraplybegreppet "det europeiska studentkortet". Initiativet har två syften. 

1. Att förenkla administrationen kopplat till utbytesprocessen genom att:

  • via en app för Erasmus+ skapa en enda ingång för studenter där det går att hantera alla steg före, under och efter ett utbyte.
  • digitalisera de administrativa processerna för lärosäten när det gäller utbyten, till exempel avtalsförnyelse, nominering av studenter och utskick av betyg, genom Erasmus Without Paper.

2. Att på ett säkert sätt utbyta studentdata och akademiska meriter mellan lärosäten genom att:

  • initiativet även kopplas till EU-reglerna om elektronisk identifiering (eIDA-förordningen) för ett säkrare skydd vid flytt av personuppgifter.
  • möjliggöra för lärosäten och studentkårer att inkludera det europeiska studentkortshologrammet, QR-kod och ett unikt studentkortsnummer till existerande studentkort. 

Länder som deltar

I Erasmus+ deltar alla EU:s medlemsländer, Island, Turkiet, Nordmakedonien, Liechtenstein och Norge som programländer.  Målsättningen är även att initiativet ska omfatta utbyten med partnerländer  till 2025.

En del av kommande Erasmusprogram

Det europeiska studentkortsinitiativet är en del i att skapa ett hållbart Erasmusprogram för nästa generations studenter genom att främja rörligheten, minska pappershanteringen och effektivisera administrationen för utbytesprocessen. I dagsläget är det inte ett krav att lärosäten ska vara anslutna  till det europeiska studentkortet för att kunna ansöka om en ny Erasmus charter för högre utbildning. Däremot förbinder sig de lärosäten som ansöker att gradvis implementera Erasmus Without Paper-verktygen. Där ingår även att beskriva hur processen kommer att ske.   

Synergier med andra programdelar

Universitets- och högskolerådet (UHR) är nationellt programkontor för Erasmus+. UHR ansvarar för de programdelar som kan vara första steget mot att nå målet om ett europeiskt utbildningsområde.

Mer information om programelar inom Erasmus+ som kan komplettera arbetet med att införa det europeiska studentkortet:

Erasmus+ strategiska partnerskap högre utbildning

Erasmus+ Europauniversitet