Vi går igenom de olika faserna kring det europeiska studentkortet och hur man kan komma igång.

Kortet ska inte ersätta befintliga kort och verktyg

Syftet med det europeiska studentkortet är inte att ersätta befintliga nationella studentkort eller att ersätta befintliga IT-system som används av lärosäten i nuläget. Initiativet fokuserar i huvudsak på att förstärka samverkan mellan de verktyg som redan finns.

Verktyg som ingår i Erasmus Without Paper-nätverket

Erasmus Dashboard är ett verktyg utformat för att stödja lärosäten med administrationen av studentutbyten. Det låter dig hantera inkommande och utgående studenter, underteckna och granska deras online-learning agreement och att kommunicera med studenter och partnerlärosäten.

Oneline Learning Agreement ger studenter och sändande eller mottagande organisation möjlighet att utforma och signera ett learning agreement helt digitalt utan att behöva skriva ut eller ladda ner ett annat dokutment.

Appen Erasmus+ är en ingång för studenter för att hantera alla steg före, under och efter ett utbyte. Appen innehåller även checklistor för utbytet, en ingång för att kunna signera sitt learning agreement och en ingång till språktestportalen OLS. Appen går att ladda ner där appar finns.

Tre sätt att koppla upp sig mot Erasmus Without Paper-nätverket

 1. Lärosäten som idag inte använder något särskilt IT-system
  Erasmus Without Paper-nätverket är kostnadsfritt att använda och speciellt framtaget för lärosäten utan särskilt IT-system. Erasmus Without Papers är uppkopplat mot Europeiska kommissionens Erasmus+app.
 2. Lärosäten som har ett eget handläggningssystem för studentutbyten
  De här lärosätena kan välja att koppla upp sitt eget IT-system mot Erasmus Without Paper. Själva implementeringen sker genom lärosätenas egna systemägare.
 3. Lärosäten som använder ett upphandlat kommersiellt handläggningssystem
  De största handläggningssystemen har i de flesta fall redan utvecklat funktionaliteter för att enkelt kunna koppla upp sig mot Erasmus Without Paper-nätverket.

Mer om hur uppkopplingen mot Erasmus Without Paper går till

I resursbanken för Erasmus Without Paper kan du läsa mer om uppkoppling mot verktyg och ta del av guider och tips för hur implementeringen kan anpassas till de interna processerna vid ett lärosäte.

Preliminär tidsplan för implementeringen av olika delar inom Erasmus Without Paper-nätverket

 • Till 2021 Online Learning Agreement ska användas för samtliga studenter som åker genom Erasmus+.
 • Till 2022 Digitala utbytesavtal ska upprättas med partnerlärosäten inom programländerna.
 • Till 2023 Samtliga betygsutdrag ska utbytas via Erasmus Without Paper-nätverket.
 • Samtliga nomineringar ska ske via Erasmus Without Paper-nätverket.

Kortet och GDPR

Det europeiska studentkortet är utvecklat för att vara förenligt med GDPR. Genom att kortet är sammanlänkat med eIDA-förordningen är det även säkert att använda Erasmus Without Paper-nätverket. Ytterligare säkerhetsanpassningar görs regelbundet.

Så har andra gjort

Vill du få inspiration av hur andra har arbetat med de olika verktygen i Erasmus Without Paper-nätverket och dela med dig av ditt lärosätes erfarenheter? Anslut  till UHR:s plattform för digitalisering på forumet Slack.