Gå till huvudinnehåll

Med det här programmet kan ert lärosäte etablera långsiktiga ömsesidiga samarbeten med lärosäten i låg- och medelinkomstländer. Genom att integrera globala perspektiv höjer ni kvaliteten på den högre utbildningen.