Med det här programmet kan ert lärosäte etablera långsiktiga ömsesidiga samarbeten med lärosäten i låg- och medelinkomstländer. Genom att integrera globala perspektiv höjer ni kvaliteten på utbildningen.

Förberedelsekurs för studenter

Du som ska iväg på studentutbyte inom Linnaeus-Palme har möjlighet att gå en förberedelsekurs på Sida Partnership Forum i Härnösand. Datum för nästa tillfälle är ännu inte bestämt. 

Projektsamarbete på gång

Projektsamarbete mellan North-West University i Sydafrika och Linnéuniversitetet: NWU and Swedish universities benefit from exchange initiative

(Artikeln är skriven av journalisten Annette Willemse)

Behandling av personuppgifter

För att kunna utföra de uppdrag som UHR ansvarar för behöver vi i vissa fall behandla personuppgifter. 

Så här behandlar UHR personuppgifter

Kontakta oss

linnaeuspalme@uhr.se

Eller ställ din fråga och följ oss på Facebook:

Utbyten på Facebook

Vi jobbar med Linnaeus-Palme:

  • Catrine Åkerblom, 010-470 05 81
  • Tove Hernaeus Ekstrand, 010-470 64 16
  • Eva Lundqvist, 010-470 05 77

Linnaeus-Palme är ett program finansierat av Sida.