Med det här programmet kan ert lärosäte etablera långsiktiga ömsesidiga partnerskap med lärosäten i låg- och medelinkomstländer. Genom att integrera globala perspektiv höjer ni kvaliteten på utbildningen.

Aktuellt

Projektperiod för Linnaeus-Palme partnerskap 2019 och 2020 kommer inte att förlängas ytterligare.

  • Partnerskap beviljat 2019 kan genomföra aktiviteter och uppbära kostnader till och med sista rapporteringsdag (inkl. eventuell revisionsrapport): 28 februari 2023.
  • Partnerskap beviljat 2020 kan genomföra aktiviteter och uppbära kostnader till och med sista rapporteringsdag (inkl. eventuell revisionsrapport): 28 februari 2023.

Projektsamarbete på gång

Projektsamarbete mellan North-West University i Sydafrika och Linnéuniversitetet: NWU and Swedish universities benefit from exchange initiative

(Artikeln är skriven av journalisten Annette Willemse)

Kontakta oss

linnaeuspalme@uhr.se

Vi jobbar med Linnaeus-Palme:

  • Catrine Åkerblom, 010-470 05 81
  • Karina Hansson, 010-470 04 57
  • Piret Hedin, 010-470 06 31

Behandling av personuppgifter

För att kunna utföra de uppdrag som UHR ansvarar för behöver vi i vissa fall behandla personuppgifter. 

Så här behandlar Universitets- och högskolerådet personuppgifter (pdf)

Linnaeus-Palme är ett program finansierat av Sida.