Det är möjligt att ansöka om bidrag genom Linnaeus-Palme partnerskap en gång per år. Studenter som vill delta i programmet ansöker vid den egna institutionen. Notera att ansökan består av två delar.

In English: Apply for the programme

Sista ansökningsdag

Ansökan om bidrag från programmet Linnaeus-Palme partnerskap består dels av institutionens ansökan – projektansökan, dels av lärosätets sammanställning av samtliga projektansökningar – ramansökan, som ska godkännas av rektor eller annan behörig person med rätt att teckna avtal.

Projektansökan med bifogad ramansökan ska skickas in senast sista ansökningsdag klockan 12:00.

Observera tiden! Ansökan stänger alltså mitt på dagen.