Gå till huvudinnehåll

Vi beskriver de villkor och rutiner för ekonomisk rapportering som gäller för programmet Linnaeus-Palme partnerskap.

Jämn fördelning mellan lärare och studenter

Alla ansökningar i ansökningsomgången 2017 måste innehålla både lärar- och studentutbyten, alternativt utvärderingsresor och studentutbyten. Antalet sökta utbyten måste vara jämt fördelat, vilket innebär att antalet deltagande lärare respektive studenter från vardera institutionen måste stämma överens. Och det går inte att söka medel för fler lärar- än studentutbyten. Förändringen har införts eftersom vi strävar efter att öka studenterna deltagande i programmet.

Begränsningen innefattar även utvärderingsresor. Det sammanlagda antalet deltagare i lärarutbyten och utvärderingsresor får därför inte vara fler än antalet deltagande studenter.

Maximalt antal deltagare

Det maximala antalet deltagare ett projekt kan söka bidragsmedel för i ansökningsomgången 2017 begränsas till 2 + 2 lärare och 4 + 4 studenter.

Tidsperiod för studentutbyte

Maximal tidsperiod för studentutbyte begränsas till 20 veckor.

Maxbelopp för språkutbildning

Maximalt belopp som går att söka för språkutbildning begränsas till 15 000.

Revisionsrapport med slutrapporteringen

Krav på revision har införts i programmet. Alla projekt som har beviljats mer än 100 000 kronor ska skicka in en revisionsrapport i samband med slutrapporteringen.

Instruktion för finansiell rapportering 2017

Uppdragsbeskrivning för revision Linnaeus-Palme partnerskap 2017