Gå till huvudinnehåll

Programmet ger möjlighet att höja kvaliteten på lärosätets utbildning genom att erbjuda studenter praktisk erfarenhet från ett utvecklingsland, få ett bredare internationellt nätverk och bygga upp en internationell profil på lärosätet.

Kontakta oss

  • mfs(at)uhr.se

Eller ställ din fråga och följ oss på Facebook:

Utbyten på Facebook

Vi jobbar med Minor Field Studies:

  • Jacob Dygeus, 010-470 03 76
  • Asia Riazantceva, 010-470 05 02

Minor Field Studies, MFS, är ett program finansierat av Sida.