Programmet ger lärosäten möjlighet att stärka sin internationella profil och sina upparbetade internationella nätverk genom att erbjuda studenter stipendier för examensarbete i låg- eller medelinkomstländer.

Coronapandemin

För information om vad som gäller för MFS med anledning av coronapandemin:
Lärosäten kontaktar programmets handläggare på mfs@uhr.se
Studenter kontaktar sitt lärosäte.

Information för MFS - coronapandemin 

Behandling av personuppgifter

För att kunna utföra de uppdrag som UHR ansvarar för behöver vi i vissa fall behandla personuppgifter. 

Så här behandlar Universitets- och högskolerådet personuppgifter (pdf)

Kontakta oss

mfs@uhr.se

Jag jobbar med Minor Field Studies:

  • Jacob Dygéus, 010-470 03 76

Minor Field Studies, MFS, är ett program finansierat av Sida.