Programmet ger lärosäten möjlighet att stärka sin internationella profil och sina upparbetade internationella nätverk genom att erbjuda studenter stipendier för examensarbete i låg- eller medelinkomstländer.

Coronaviruset

För information om vad som gäller för MFS med anledning av coronaviruset:
Lärosäten kontaktar programmets handläggare på mfs@uhr.se
Studenter kontaktar sitt lärosäte.

Information för MFS - coronaviruset 

Dokument för 2019 finns under Rapportering och utvärdering

Behandling av personuppgifter

För att kunna utföra de uppdrag som UHR ansvarar för behöver vi i vissa fall behandla personuppgifter. 

Så här behandlar Universitets- och högskolerådet personuppgifter (pdf)

Kontakta oss

mfs@uhr.se

Eller ställ din fråga och följ oss på Facebook:

Utbyten på Facebook

Jag jobbar med Minor Field Studies:

  • Jacob Dygéus, 010-470 03 76

Minor Field Studies, MFS, är ett program finansierat av Sida.