Lyssna

Minor Field Studies, MFS

Verksamhetsområde:
Högre utbildning
Aktivitet:
För elever/studenter: Studier
Var i världen:
Utanför EU/ESS

Inga fler ansökningsomgångar

Just nu går det inte att ansöka till programmet. Det är inte längre möjligt att söka till programmet (enligt biståndsklassificering och ingen finansiering).

Inom ramen för det här programmet kan studenter få stipendier för att genomföra sitt examensarbete i ett i låg- eller medelinkomstland. För lärosäten ger det möjligheten att stärka den internationella profilen och det internationella nätverket. Det är ni på lärosätet som söker medel för stipendierna och därefter ansvarar för att informera om och administrera stipendierna bland era studenter. Alla lärosäten kan söka medel och studenterna söker i sin tur hos lärosätet.

Så fungerar det

Lärosätet söker medel för stipendierna från oss, och ansvarar för att informera om och administrera stipendierna. Vi går igenom vad det innebär för lärosätet och studenten.

Stöd för deltagare med funktionsnedsättning

Om deltagare behöver stöd eller särskilda anpassningar under sin tid utomlands finns möjlighet att söka bidrag för de merkostnader som kan uppstå.

Rapportering och utvärdering

Efter varje genomförd omgång ska du skicka in lärosätets slutrapport. Varje stipendiat som genomfört sin fältstudie ska även skicka in en deltagarrapport.

Beviljade ansökningar

Här hittar du information om vilka lärosäten som beviljats medel inom Minor Field Studies.

Minor Field Studies, MFS, är ett program finansierat av Sida.