Gå till huvudinnehåll

Programmet ger möjlighet att höja kvaliteten på lärosätets utbildning genom att erbjuda studenter praktisk erfarenhet från ett utvecklingsland, få ett bredare internationellt nätverk och bygga upp en internationell profil på lärosätet.

Behandling av personuppgifter

För att kunna utföra de uppdrag som UHR ansvarar för behöver vi i vissa fall behandla personuppgifter. 

Så här behandlar UHR personuppgifter

Kontakta oss

mfs@uhr.se

Eller ställ din fråga och följ oss på Facebook:

Utbyten på Facebook

Jag jobbar med Minor Field Studies:

  • Jacob Dygéus, 010-470 03 76

Minor Field Studies, MFS, är ett program finansierat av Sida.