Programmet ger lärosäten möjlighet att stärka sin internationella profil och sina upparbetade internationella nätverk genom att erbjuda studenter stipendier för examensarbete i låg- eller medelinkomstländer.

Coronaviruset

För information om vad som gäller för MFS med anledning av coronaviruset:
Lärosäten kontaktar programmets handläggare på mfs@uhr.se
Studenter kontaktar sitt lärosäte.
Länk till vanliga frågor

Dokument för 2018 finns under Rapportering och utvärdering

Behandling av personuppgifter

För att kunna utföra de uppdrag som UHR ansvarar för behöver vi i vissa fall behandla personuppgifter. 

Så här behandlar UHR personuppgifter

Kontakta oss

mfs@uhr.se

Eller ställ din fråga och följ oss på Facebook:

Utbyten på Facebook

Jag jobbar med Minor Field Studies:

  • Jacob Dygéus, 010-470 03 76

Minor Field Studies, MFS, är ett program finansierat av Sida.