Programmet är en möjlighet till samarbete mellan universitet och högskolor i Norden och Baltikum. Det kan till exempel handla om student- och lärarutbyten och om att utveckla gemensamma studieprogram eller kurser.

Kontakta oss

Utbildningsstyrelsen i Finland är ansvarig för programmet. Har du frågor är det till dem du vänder dig i första hand.

Du når dem på e-post nordplus@oph.fi

Kontaktperson hos oss är Jari Rusanen, e-post: nordplus@uhr.se, telefon 010-470 04 42.

Eller ställ din fråga och följ oss på Facebook:

Utbyten på Facebook

Nordplus logotyp

Nordplus - Nordiska ministerrådets program för samarbete och utbyte inom Norden och Baltikum.