Lyssna

Här får du en övergripande bild av programmets syfte och mål, vem som kan söka och vilka aktiviteter ni kan genomföra inom Nordplus högre utbildning.

Vad det ska leda till

Förutom de övergripande målsättningarna för Nordplus-programmet har Nordplus högre utbildning de här specifika målen:

  • Att knyta samman universitet och högskolor, både privata och offentliga, i Norden och Baltikum.
  • Att skapa nätverk för att utbyta och sprida erfarenheter, god praxis och innovativa resultat.
  • Att bidra till samarbete mellan universitet och högskolor och andra institutioner och organisationer som arbetar med högre utbildning.
  • Att bidra till samarbete mellan universitet och högskolor och arbetslivet.

Det här kan ni göra

Ni kan söka medel för följande aktiviteter:

Mobilitet

Studentmobilitet, lärarmobilitet, expressmobilitet (kortare studentmobilitet, från en vecka upp till en månad).

Nätverk

Etablera och utveckla nätverk inom högre utbildning.

Projekt

Intensivkurser, gemensamma studieprogram och utvecklingsprojekt inom högre utbildning, till exempel för att utveckla läroplaner.

Mer om Nordplus högre utbildning

Mer information om programmet hittar du på Nordplusprogrammets gemensamma webbplats:

Nordplus Högre utbildning på Nordplusonline (engelska)

Huvudadministratör för Nordplus högre utbildning är Utbildningsstyrelsen i Finland. De svarar på eventuella frågor om programmet och du når dem på e-post nordplus@oph.fi.

Andra möjligheter till samarbete

Utveckla gemensamma masterprogram

Nordiska ministerrådets program Nordic Master och erbjuder universitet och högskolor i Norden möjlighet till finansiering för att genomföra gemensamma masterprogram. Tanken är att samla de bästa kurserna från olika länder och erbjuda program för elitstudier som de enskilda länderna inte skulle kunna genomföra på egen hand. Minst tre nordiska länder ska delta i ett program. Studenter från hela världen kan ansöka till masterprogrammen.

Mer information om ansökan och programmet:

Nordic Master Programme på Nordiska ministerrådets webbplats

Samarbete Norden-Ryssland

Nordiska ministerrådets The Nordic-Russian Cooperation Programme ger möjlighet till samarbeten mellan de nordiska länderna och Ryssland. Det kan handla om personal- och studentutbyten, nätverk, att utveckla kurser och program, gemensamma forskningsprojekt och projekt för att främja innovation. Syftet med programmet är att stärka det långsiktiga samarbetet mellan Norden och Ryssland inom utbildning och forskning. De baltiska länderna kan inte delta.

Mer om programmet:

The Nordic-Russian Cooperation Programme på webbplatsen NordForsk

Nyhet

Från och med ansökningsomgången 2020 kan lärosäten även söka bidrag för att kompetensutveckla sina lärare till exempel inom digitalisering.

Hållbarhet och integration i nordisk vision

Kontakta oss

Utbildningsstyrelsen i Finland är ansvarig för programmet. Har du frågor är det till dem du vänder dig i första hand.

Du når dem på e-post nordplus@oph.fi

Kontaktperson hos oss är Jari Rusanen, e-post: nordplus@uhr.se, telefon 010-470 04 42.