Lyssna

Det övergripande syftet är att stärka utbildningen i Norden och Baltikum. Här får du en övergripande bild av programmet där vi går igenom möjliga aktiviteter, vilka organisationer som kan söka samt målen med programmet.

Det här kan ni göra

Ni kan söka medel för att genomföra följande aktiviteter:

Mobilitetsaktiviteter

Förberedande besök, klassutbyte, elevpraktik, individuella elevutbyten, lärarutbyten och utbyten av annan pedagogisk/akademisk personal.

Projekt- och nätverksaktiviteter

Samarbets- och utvecklingsprojekt för att till exempel arbeta med kvalitetssäkring, sprida projektresultat, utveckla och förbättra pedagogiska metoder eller utveckla läroplaner.

Nätverksaktiviteter

Till exempel administrativa möten för att etablera och utveckla nätverk, genomföra informationsaktiviteter och sprida resultat.

Ansök om flera aktiviteter

Det går att kombinera flera olika aktiviteter i en ansökan. Ni kan till exempel ansöka om både ett utvecklingsprojekt eller nätverk och ett elev-/klassutbyte.

Organisationer som kan söka

Förskolor, grundskolor och gymnasieskolor, både teoretiska program och yrkesprogram, inom det formella utbildningssystemet kan ansöka som koordinatorer för ett projekt. Det kan även kulturskolor med nationell eller regional läroplan i hemlandet göra.

Organisationer och institutioner som arbetar med, eller har starka intressen inom, skolutbildning i de nordiska och baltiska länderna kan delta som partner.

Elever, lärare och annan pedagogisk personal kan delta i utbyten inom ett projekt.

Koordinator och partner – vad är skillnaden?

Koordinator är den skola som skickar in ansökan om ert projekt, och som vi betalar ut bidraget till. Den koordinerande skolan fördelar sedan pengarna till de övriga skolor och organisationer som deltar. Koordinatorskolan ansvarar även för att slutrapportera.

Partner är de övriga skolor och organisationer som deltar i projektet.

Dokumentation

Ni måste dokumentera systematiskt under hela projektperioden. Vid alla möten ska ni upprättar en deltagarlista enligt följande:

 • Deltagarlistan måste innehålla typ av aktivitet, deltagande länder, datum, namn på deltagare, projektnummer för Nordplusprojektet och Nordplus logotype.
 • Deltagarlistan måste vara signerad av ansvarig representant på organisationen som är värd för mötet.
 • Deltagarlistan ska inte skickas in utan ska sparas på organisationen i mist fem år om det blir en granskning.

Förberedande besök inför projektansökan

När ni hittat partners för ett projekt går det att söka bidrag för ett förberedande besök. Besöket gör det möjligt att diskutera samarbetet, ta fram projektplaner och göra en ansökan tillsammans med er partnerskola eller partnerorganisation.

Mer information och ansökan hittar du på sidan Nordplus förberedande besök.

Övergripande målsättningar för Nordplus 2018-2022

Programmet ska bidra till att:

 • stärka och utveckla det nordiska samarbetet inom utbildningsområdet och etablera en nordisk-baltisk utbildningsregion.
 • stödja, utveckla och sprida innovativa produkter och processer inom utbildning, genom systematiskt utbyte av erfarenheter och goda exempel.
 • utveckla kvalitet i och innovativa metoder för utbildningssektorn genom olika former av samarbeten inom utbildning och arbetsliv
 • främja nordiska språk och nordisk kultur, och ömsesidig språklig och kulturell förståelse mellan de nordiska och baltiska länderna.
 • stimulera intresse för, kunskap om och förståelse av de nordiska språken.
 • stärka barns och ungdomars förståelse av nordiska språk (primärt av danska, norska och svenska).

Chatta med elever i Norden

Nordisk Skolchatt är en banbrytande rotationschatt och ett roligt sätt att träffa andra nordiska skolelever på medan man övar kunskaperna i danska, norska och svenska:

Nordisk Skolchatt på Norden i Skolans webbplats

Hitta en vänklass

Genom Norden i Skolan har du möjlighet för att få kontakt med en skolklass i ett annat nordiskt land.

Hitta vänklass på Norden i Skolans webbplats

Nyhet: Digital plattform för nordiska vänskapsskolor

Nordiska rådets utskott för kunskap och kultur går vidare med ett förslag om att underlätta etableringen av vänskapsskolor för att öka utbytet mellan de nordiska länderna.

Utskott vill förbättra möjligheterna för nordiska vänskapsskolor (norden.org)

Film: Nordplus junior

Film: Pandemins påverkan på arbetet inom Nordplus


Susanne Hagström Larsson, programansvarig för Nordplus, berättar och svarar på vanliga frågor.

Hållbarhet och integration i nordisk vision

Kontakta oss

nordplus@uhr.se

Vi jobbar med Nordplus junior:

 • Susanne Hagström Larsson, 010-470 03 78
 • Anneli Lindberg, 010-470 03 79
 • Karin Ericson, 010-470 06 30