Lyssna

Mer om programmet

Det övergripande syftet är att stärka utbildningen i Norden och Baltikum genom olika typer av samarbeten och utbyten. Här får du en kort introduktion till programmet där vi går igenom vad ni kan göra och vilka som kan söka.

Nära, enkelt, hållbart

Nordplus junior bidrar till utveckling genom samarbete mellan skolor, förskolor och andra relevanta organisationer inom utbildningsområdet i Norden och Baltikum. Här finns en geografisk, kulturell och språklig närhet mellan länderna. Det finns en likartad grundstruktur men organisation och metod kan skilja sig åt där samarbete ger nya perspektiv och intressanta erfarenheter.

Det nordiska mervärdet

Alla aktiviteter syftar till att stärka och utveckla samverkan mellan länderna och omfattar allt från mindre aktiviteter med fokus på processen och själva erfarenhetsutbytet, till större utvecklingsprojekt med syfte att utveckla nya idéer, metoder och arbetssätt. Det kan också omfatta utbyte av enskilda deltagare - till exempel fortlöpande professionell utveckling för lärare och pedagogisk personal, eller klassutbyten som syftar till/arbetar med eller för att bidra till elevers måluppfyllelse.

Det är enkelt att ansöka om bidrag och sedan driva ett hållbart Nordplusprojekt där programmet verkar inom den nordiska visionen om hållbarhet.

Nordplus fokus: social hållbarhet och inkludering

Mål med Nordplus junior

Målet med Nordplusprogrammet är att stärka och utveckla det nordisk-baltiska utbildningssamarbetet inklusive småbarnspedagogik och förskoleområdet och bidra till att skapa ett nordisk-baltiskt utbildningsområde. För Nordplus junior innebär det:

  • Stärka och utveckla samarbeten mellan förskolor/skolor och arbetslivet.
  • Stödja kvalitetsutveckling, kreativitet och innovation inom utbildning.
  • Stödja lärande för alla genom att utveckla jämlika möjligheter inom inkluderande utbildning.
  • Stärka de nordiska språken och stödja kunskap och förståelse för nordiska, baltiska och minoritetsspråk samt kultur.

Nordplus övergripande mål beskrivs på sidan om Nordplus 2023-2027.

Organisationer som kan söka

Förskolor, grundskolor och gymnasieskolor, både teoretiska program och yrkesprogram, samt kulturskolor kan söka.

Organisationer och institutioner som arbetar med, eller har starka intressen inom, skolutbildning i de nordiska och baltiska länderna kan delta som partner.

Länder som deltar

I Nordplusprogrammet deltar de nordiska och baltiska länderna samt Åland, Färöarna och Grönland.

Förberedande besök inför projektansökan

När ni hittat partners för ett projekt går det att söka bidrag för ett förberedande besök. Besöket gör det möjligt att diskutera samarbetet, ta fram projektplaner och göra en ansökan tillsammans med er partnerskola eller partnerorganisation.

Nordplus förberedande besök

Nordplus Junior Aurora Award

Nordplus Junior Aurora Award är ett pris som går till ett projekt som lyst extra starkt under året! Läs mer om vinnaren av priset 2023: Projektet “New Tendencies in Economics and Entrepreneurship” tar hem årets Aurorapris

Kontakta oss

nordplus@uhr.se

Vi jobbar med Nordplus junior:

  • Susanne Hagström Larsson, 010-470 03 78
  • Anneli Lindberg, 010-470 03 79
  • Karin Ericson, 010-470 06 30