Att delta i ett projekt inom Nordplus junior är ett bra sätt att få in nya idéer och perspektiv i förskoleverksamheten. Du och dina kollegor får lära känna era grannar i Norden och Baltikum och har möjlighet att utveckla både undervisningen och förskolan som helhet.

Foto: Kitte Witting Norden.org

Fördelar för förskolan med att delta i Nordplus junior

  • Uppmuntrar till reflektion kring förskollärarrollen.
  • Stimulerar det kollegiala lärandet.
  • Utvecklar hela förskolan.
  • Ökar förskolans attraktionskraft.
  • Får personalen att stanna kvar

 

Läs mer och ansök

Läs mer om programmet och hur det går till att ansöka om bidrag och delta i ett samarbete: Nordplus junior

eller på Nordiska ministerrådets webbplats nordplusonline.org

Film: Introduktion till Nordplus junior

Filmen är på engelska.

Kontaktseminarium för förskolan

En möjlighet för dig som arbetar inom förskolan att hitta nya vägar för att stärka barns naturliga lärande genom samarbete med kollegor i Norden och Baltikum.

Nordplus kontaktseminarium för förskolan 16-18 maj 2022

Utveckling och systematiskt kvalitetsarbete genom internationalisering

Hur kan förskolan arbeta strategiskt med internationalisering? På vår sida om skolutveckling hittar du mer information.

Nordplus café

Information, inspiration och erfarenhetsutbyte. Nordplus har startat ett nytt koncept. Kom och fika med oss! Nästa tillfälle blir till hösten. Håll utkik efter mer information.