Lyssna

Nordplus för förskolan

Att delta i ett projekt inom Nordplus junior är ett bra sätt att få in nya idéer och perspektiv i förskoleverksamheten. Du och dina kollegor får lära känna era grannar i Norden och Baltikum och har möjlighet att utveckla både undervisningen och förskolan som helhet.

Foto: Kitte Witting Norden.org

Fördelar för förskolan med att delta i Nordplus junior

  • Uppmuntrar till reflektion kring förskollärarrollen.
  • Stimulerar det kollegiala lärandet.
  • Utvecklar hela förskolan.
  • Ökar förskolans attraktionskraft.
  • Får personalen att stanna kvar

Läs mer och ansök

Läs mer om programmet och hur det går till att ansöka om bidrag och delta i ett samarbete: Nordplus junior

eller på Nordiska ministerrådets webbplats nordplusonline.org

Utveckling och systematiskt kvalitetsarbete genom internationalisering

Hur kan förskolan arbeta strategiskt med internationalisering? På vår sida om skolutveckling hittar du mer information.

Nordplus café

Information, inspiration och erfarenhetsutbyte. Kom och fika med oss! Håll utkik efter mer information och datum på utbyten.se/evenemang