Lyssna

Kontaktseminarium för förskolan

En möjlighet för dig som arbetar inom förskolan att hitta nya vägar för att stärka barns naturliga lärande genom samarbete med kollegor i Norden och Baltikum. Seminariet äger rum i Köpenhamn 16-18 maj 2022.

Foto: Yadid Levy, Norden.org

För vem

Förskollärare och annan personal inom förskolan, förskolerektorer och skolledare inom förskoleverksamhet.

Om seminariet

Hur kan lärmiljön stödja och uppmuntra den naturliga nyfikenheten och lärandet hos barn? Och hur kan intresset för hållbarhet väckas och utvecklas? Varmt välkommen till ett seminarium med fokus på barnkonventionen och Agenda 2030, där du får lära mer om undervisning som främjar lek, kreativitet och lustfyllt lärande och ta del av pedagogiskt material och övningar.

Under seminariet möter du kollegor från Norden och Baltikum och delar och diskuterar erfarenheter och utmaningar. Du får möjlighet att nätverka och diskutera framtida samarbeten och gemensamma projekt. Seminariet arrangeras utifrån två huvudteman - barns rättigheter och hållbar utveckling - men även andra teman för samarbete är välkomna. 

Kontaktseminariet pågår sammanlagt cirka två dagar och det finns ett visst antal platser reserverade för varje Nordplusland. Under rubrikerna längre ner på sidan kan du läsa mer om hur du ansöker om en seminarieplats och vad du behöver tänka på.

Du kan också läsa mer om "Kontaktseminarium för förskolan" på Nordiska ministerrådets webbplats nordplusonline.org:

Till Nordplusonline

Kontakta oss