Lyssna

En möjlighet för dig som arbetar inom förskolan att hitta nya vägar för att stärka barns naturliga lärande genom samarbete med kollegor i Norden och Baltikum. Seminariet äger rum i Köpenhamn 16-18 maj 2022.

Foto: Yadid Levy, Norden.org

För vem

Förskollärare och annan personal inom förskolan, förskolerektorer och skolledare inom förskoleverksamhet.

Om seminariet

Hur kan lärmiljön stödja och uppmuntra den naturliga nyfikenheten och lärandet hos barn? Och hur kan intresset för hållbarhet väckas och utvecklas? Varmt välkommen till ett seminarium med fokus på barnkonventionen och Agenda 2030, där du får lära mer om undervisning som främjar lek, kreativitet och lustfyllt lärande och ta del av pedagogiskt material och övningar.

Under seminariet möter du kollegor från Norden och Baltikum och delar och diskuterar erfarenheter och utmaningar. Du får möjlighet att nätverka och diskutera framtida samarbeten och gemensamma projekt. Seminariet arrangeras utifrån två huvudteman - barns rättigheter och hållbar utveckling - men även andra teman för samarbete är välkomna. 

Kontaktseminariet pågår sammanlagt cirka två dagar och det finns ett visst antal platser reserverade för varje Nordplusland. Under rubrikerna längre ner på sidan kan du läsa mer om hur du ansöker om en seminarieplats och vad du behöver tänka på.

Du kan också läsa mer om "Kontaktseminarium för förskolan" på Nordiska ministerrådets webbplats nordplusonline.org:

Till Nordplusonline

För att kunna delta i seminariet ansöker du om en plats. Det finns 14 platser reserverade för svenska deltagare. Vi strävar efter geografisk spridning i urvalet. Sista ansökningsdag är 1 april 2022.

Besked om du blivit antagen eller inte kommer via mejl cirka en månad innan seminariet äger rum. Då får du också mer information om ersättning för resor etcetera.

Ansökan Nordplus kontaktseminarium för förskolan 2022

Blir du antagen till seminariet får du besked och mer information via e-post. Efter att du varit på seminariet betalas ett bidrag ut till din förskola i form av en schablon.

Kostnaden för seminariet, boende och uppehälle är förbetalt genom Nordplus.

Hur mycket du kan få i resebidrag beror på hur långt du behöver resa. Schablonbeloppet för tur- och returresa från Sverige till Danmark (Köpenhamn) är 330 euro/deltagare. 

Du kan också få schablonbeloppet 150 euro/deltagare för inrikesresa i Sverige ifall du har längre än 500 kilometer tur- och retur till närmaste internationella reseknutpunkt (flygplats, tåg- eller busstation).  

Bidraget betalas ut efter att du deltagit i konferensen.

För att få så stort utbyte som möjligt av kontaktseminariet bör du och dina kollegor ha en eller flera konkreta projektidéer. Det ska finnas en ambition om att ansöka till Nordplus junior redan när ni anmäler ert intresse genom att söka till kontaktseminariet.

Kontakta oss