Lyssna

Nordplus studiebesök

Verksamhetsområde:
Skola och förskola
Var i världen:
Norden och Baltikum
Just nu går det inte att ansöka till programmet.

Med stöd från Nordplus studiebesök kan skolor och utbildningsförvaltningar arrangera studiebesök till en annan skola, utbildningsorganisation, myndighet, skolhuvudman, till ett forskningscentrum eller ett företag. Besöket ska ge ny kunskap, erfarenhet och perspektiv relevanta för professioner inom utbildningssektorn. Det ska vara förankrat i det strategiska utvecklingsarbetet och på sikt bidra till elevers måluppfyllelse. Ett studiebesök är också ett bra första steg in i ett kommande Nordplus juniorprojekt. Lärare, skolledare, övrig pedagogisk personal och personal på utbildningsförvaltningar kan delta.

Ansök och rapportera

Det är möjligt att söka bidrag inom Nordplus studiebesök en gång per år. Här förklarar vi närmare hur ansökan och rapportering går till.

Nordplus logotyp

Nordplus - Nordiska ministerrådets program för samarbete och utbyte inom Norden och Baltikum.