Nordplus vuxen ger möjlighet till samarbetsprojekt, personalutbyte samt kursdeltagande och praktik för studerande inom vuxenutbildning och vuxnas lärande. Programmet ska stärka vuxnas lärande och bidra till att möta det moderna samhällets utmaningar.

400 000 euro extra i ansökningsomgången 2020. För mobilitet för lärare, studenter och elever.

Kontakta oss

Styrelsen for Forskning og Uddannelse, SFU i Danmark är ansvarig för programmet. Har du frågor är det till dem du vänder dig i första hand.

Du når dem på e-post nordplus@ufm.dk

Kontaktperson hos oss är Jenny Lindström, e-post: nordplus@uhr.se, telefon 010-470 03 17.

Eller ställ din fråga och följ oss på Facebook:

Utbyten på Facebook

Nordplus logotyp

Nordplus - Nordiska ministerrådets program för samarbete och utbyte inom Norden och Baltikum.