Nordplus vuxen ger möjlighet till samarbetsprojekt, personalutbyte samt kursdeltagande och praktik för studerande inom vuxenutbildning och vuxnas lärande. Programmet ska stärka vuxnas lärande och bidra till att möta det moderna samhällets utmaningar.

Kontakta oss

Styrelsen for Forskning og Uddannelse, SFU i Danmark är ansvarig för programmet. Har du frågor är det till dem du vänder dig i första hand.

Du når dem på e-post nordplus@ufm.dk

Kontaktperson hos oss är Suzanne Jenner, e-post: nordplus@uhr.se, telefon 010-470 03 14.

Nordplus logotyp

Nordplus - Nordiska ministerrådets program för samarbete och utbyte inom Norden och Baltikum.