Nordplus vuxen ger möjlighet till samarbetsprojekt, personalutbyte samt kursdeltagande och praktik för studerande inom vuxenutbildning och vuxnas lärande. Programmet ska stärka vuxnas lärande och bidra till att möta det moderna samhällets utmaningar.

Unik möjlighet till samarbete för unga nordiska och kanadensiska journalister

Vilken roll kan journalistik spela i att tackla den globala klimatkrisen och främja hållbar utveckling? Unga blivande nordiska och kanadensiska journalister kan nu ansöka om att delta i ett samarbetsprogram inom miljöjournalistik. Läs mer på norden.org

Kontakta oss

Styrelsen for Forskning og Uddannelse, SFU i Danmark är ansvarig för programmet. Har du frågor är det till dem du vänder dig i första hand.

Du når dem på e-post nordplus@ufm.dk

Kontaktperson hos oss är Jenny Lindström, e-post: nordplus@uhr.se, telefon 010-470 03 17.

Eller ställ din fråga och följ oss på Facebook:

Utbyten på Facebook

Nordplus logotyp

Nordplus - Nordiska ministerrådets program för samarbete och utbyte inom Norden och Baltikum.