Gå till huvudinnehåll

Här får du en övergripande bild av programmet där vi går igenom vilka organisationer som kan söka samt det övergripande syftet med Praktikantprogrammet.

Ökad kunskap om globala frågor

Genom praktikantprogrammet kan unga svenskar som är intresserade av utvecklingsfrågor få möjlighet att höja sin internationella kompetens på plats i ett låg- eller medelinkomstland. Målet är att deltagarna ska få ett ökat intresse och ökad förståelse för utvecklingssamarbete och andra kulturer.

Programmet bildar även en övergång mellan studier och arbetsliv genom att rusta praktikanten med nya erfarenheter och verktyg från en global kontext. På så sätt breddas den svenska resursbasen och erfarenheter från praktikantverksamheten kommer även svenska aktörer till godo.

Organisationer som kan söka

Sidas ramorganisationer kan ansöka som direktförmedlande eller vidareförmedlande organisation. Andra organisationer kan söka genom en vidareförmedlande organisation.

Behörig organisation att söka bidrag 2018: Afrikagrupperna, Diakonia, Forum Syd, Individuell Människohjälp, Kvinna till Kvinna, Naturskyddsföreningen, Olof Palmes Internationella Center, Plan Sverige, RFSU, Rädda Barnen, Svenska Kyrkan, Svenska missionsrådet, Union to Union, We Effect, Världsnaturfonden.

Mottagarorganisation är den organisation i ett låg- eller medelinkomstland som tar emot praktikanterna.

Praktikanter som vill söka praktikplats

Enskilda praktikanter som vill söka praktikplats vänder sig direkt till de organisationer som är behöriga att söka medel genom Praktikantprogrammet.

Bidrag i form av schablonbelopp

För varje praktikantplacering utgår en schablonersättning. Schablonen är ett bidrag för kostnader som uppkommer för praktikantverksamheten.

De ramorganisationer som är förmedlande organisationer kan även ansöka om ett bidrag för samordning av praktikantverksamheten.

Länder för praktik

Giltiga länder där praktiken kan genomföras är de länder som finns med på OECD:s DAC-lista då ansökningsomgången öppnar.

Aktivitetsperiod och praktikperiod

Aktivitetsperiod är den period då projektet får uppbära kostnader: datum för när projektet beviljats till sista rapporteringsdag, den 15 oktober.

Praktikperiod är den period under vilken praktikanten ska genomföra sin praktik: datum för när projektet beviljades fram till den 1 september.