Organisationer som deltar i programmet ska slutrapportera de aktiviteter som genomförts med beviljade projektmedel. I rapporten ska du redovisa de resultat ni uppnått.

Sista rapporteringsdag

  • Praktikplatser beviljade 2019 ska du rapportera senast den 1 februari 2022.
  • Praktikplatser beviljade 2020 rapporterar du senast den 15 juni 2023.