Organisationer som deltar i programmet ska slutrapportera de aktiviteter som genomförts med beviljade projektmedel. I rapporten ska du redovisa de resultat ni uppnått.

Sista rapporteringsdag

  • Praktikplatser beviljade 2018 ska du rapportera senast den 15 oktober 2020.