Organisationer som deltar i programmet ska slutrapportera de aktiviteter som genomförts med beviljade projektmedel. I rapporten ska du redovisa de resultat ni uppnått.

Sista rapporteringsdag

  • Praktikplatser beviljade 2017 ska du rapportera senast den 15 oktober 2019.

När du rapporterar behöver du ta hänsyn till 2017 års villkor för ansökan, ekonomi med mera som skiljer sig från den aktuella ansökningsomgången.

  • Praktikplatser beviljade 2018 ska du rapportera senast den 15 oktober 2020.