Är du intresserad av EU-frågor och skolutveckling? Vill du ansvara för att samordna din skolas arbete med EU i undervisningen? Tycker du att det skulle vara värdefullt att utbyta erfarenheter med kollegor från skolor runt om i landet? Då är Skolambassadör för EU något för dig.

Inspirera och stötta kollegor

En skolambassadör för EU inspirerar och stöttar kollegor på skolan i arbetet med att undervisa om EU och Europa. Det kan innebära att genomföra aktiviteter själv eller i samverkan med lokala aktörer.

De aktiviteter som en skolambassadör genomför kan även göras i samverkan med till exempel Universitets- och högskolerådets regionala nätverk, Europa Direktkontor och elevambassadörer där de finns.

Skol- och verksamhetsutveckling

Idén med utbildningen är att den ska leda till skol- och verksamhetsutveckling på ett övergripande plan och inte i första hand utveckla lärarens egen undervisning. Förhoppningen är att skolhuvudmännen ska uppmärksamma EU-frågor och ge skolambassadörerna möjlighet att inspirera och stödja kollegor och genomföra pedagogiska insatser inom sitt uppdrag.

Vem kan blir skolambassadör för EU?

Målgruppen är lärare i gymnasieskolan, både högskoleförberedande och yrkesförberedande program, och grundskolans senare årskurser. Utbildningen riktar sig till lärare med ett särskilt intresse för utvecklingsarbete som vill undervisa om och/eller initiera insatser med tema EU, Europa och den europeiska dimensionen. Utbildningen riktar sig främst till skolor som inte redan har en skolambassadör för EU.