Gå till huvudinnehåll

Engagera dina elever i EU-valet och vinn en resa till Bryssel!

Du som är lärare i någon av årskurserna 6-9 i grundskola/ grundsärskola eller i gymnasieskola/gymnasiesärskola har nu chans att vinna en resa till Bryssel med några av dina elever och göra ett studiebesök i bland annat Europaparlamentet.

Engagera dina elever i vad de tycker är viktigt att våra EU-parlamentariker ska arbeta med för frågor. Förslag på lektionsupplägg inför tävlingsdeltagandet finner du längre ned på sidan.

Låt eleverna spela in en film på max en minut där de presenterar och argumenterar för sin sak. Universitets- och högskolerådet, UHR, informerar lärarna för de vinnande bidragen mellan den 17 och 21 maj.

Instruktioner om tävlingen

1. Låt klassen ta fram förslag på en eller flera frågor/ämnen de tycker våra ledamöter i Europaparlamentet ska driva extra hårt i Bryssel.

Det bör vara ett konkret förslag eller ett ganska specifikt ämne. Det vill säga exempelvis inte bara "djurens rätt", utan mer avgränsat som "anständiga transporter för djur på väg till slakt".

2. Låt eleverna ta fram tre goda argument till varför just den här frågan ska drivas just i Europaparlamentet och låt dem tänka ut vilket eller vilka (max två) politikområden som frågan hör mest hemma under.

3. Gör en max en minut lång film där eleverna presenterar och argumenterar för sitt ämne, med tre goda argument.

4. Publicera filmen/filmerna på ett öppet konto på Instagram med hashtag #elevertipsarEU.

5. Fyll i formuläret som du hittar här och ta länken från ert Instagraminlägg och klistra in i utrymmet för detta i anmälningsformuläret.

Anmälan

Vi behöver ert/era bidrag senast den 9 maj (Europadagen):

Anmälan till #elevertipsarEU

Juryn som kommer att bedöma de bästa filmbidragen utifrån kreativitet och realism är:

  • Karin Röding, juryns ordförande, generaldirektör Universitets- och högskolerådet
  • Jorun Boklöv, EU-kommissionens representation i Sverige
  • Markus Bonekamp, chef Europaparlamentets representation i Sverige
  • Imse Spragg Nilsson, Landsrådet för Sveriges Ungdomsförbund

Lycka till!

Juryn

Juryn utser max tre vinnande bidrag bland deltagare i kategorierna: åk 6-9 grundskola/grundsärskola och gymnasieskolan/gymnasiesärskola.

Juryn granskar finalbidragen utifrån kriterierna realism och kreativitet. När det gäller kriteriet kreativitet kommer juryn utgå ifrån scenografi, manus-innehåll, graden av hur filmen lyckas väcka intresse för den/de aktuella frågorna. Realism kriteriet handlar om tydlighet, förståelighet och hur väl filmen konkretiserar vad eleverna anser att politikerna i Europaparlamentet faktiskt bör kunna förändra eller påverka. Juryns beslut kan inte överklagas.

Vinsterna

De vinnande bidragen vinner en resa till Bryssel inklusive-, två övernattningar, matbidrag biljetter för lokaltrafik i Bryssel. Därutöver arrangerar UHR studiebesök bl.a. i Europaparlamentet. Resan kommer att äga rum under hösten 2019 och planeras innan sommaren med vinnande klasser. Resan inkluderar platser för 6 elever och två vuxna, varav en måste vara lärare. Skolan meddelar UHR senast den 1 juni om man vill fullfölja sitt deltagande i Brysselresan.

UHR betalar ut ett förskott för måltider till en ansvarig vuxen. Detta skall redovisas med senast åtta veckor efter genomförd resa. Viktigt att ni sparar alla kvitton för redovisningen.

Rättigheter

UHR förbehåller sig rätten att använda filmbidragen i sin kommunikation om EU.

Ansvar

UHR äger inget ansvar för eleverna inför eller under resan. UHR tar ansvar för rese- och logibokning, studiebesöken i Bryssel och programmet under studiebesöken. De vuxna (kan vara två lärare eller en lärare och en förälder/annan vuxen) som åker med gruppen har ansvar för elevernas välbefinnande, måltider och fria aktiviteter. Skolan och medföljande vuxna har fullt tillsynsansvar för eleverna under resan. Skolan och föräldrar till de resande eleverna har ansvar för att eleverna och medresande vuxna är försäkrade.

Universitets- och högskolerådet kan vid behov välja att ändra eller korrigera reglerna. Ändringar meddelas i sådana fall här på Utbyten.se.

Förberedelsetips inför tävlingsdeltagande

Genomför gärna en eller flera lektioner generellt om EU (EU:s historia, EU:s institutioner, hur Sverige är en del av EU etcetera) eller någon lektion om grunderna i demokrati och koppla till valet till Europaparlamentet som äger rum den 26 maj. Följ sedan tävlingsinstruktionen för att skicka in ert/era bidrag.

Europadagen den 9 maj är sista dag att publicera filmen på ett öppet Instagramkonto med hashtagen #elevertipsareu enligt tävlingsinstruktionerna.

Material att använda

Här hittar du övningar och material som du som lärare kan använda i klassrummet för att skapa engagemang och kunskap hos eleverna om EU och det europeiska samarbetet.

Undervisningsmaterial om EU

Kontakta oss

Om du har frågor om tävlingen är du välkommen med dom till elevertipsarEU@uhr.se så svarar vi senast nästa vardag.