Utbildningen innehåller moment som projektkunskap, EU-kunskap och möjligheter till stöd från till exempel Erasmus+. Lärarutbildningen är nio dagar fördelade på två tillfällen, skolledarutbildningen tre dagar vid ett tillfälle under året.

Utbildningsdagar 2020

Lärarutbildningen omfattar nio dagar fördelade på två tillfällen, under våren och oktober 2020. För skolledare omfattar utbildningen tre dagar under våren 2020. 

Studieresa till Bryssel (skolledare och lärare)

EU:s institutioner, den svenska EU-representationen och några andra organisationer presenteras under en studieresa till Bryssel. Lärarnas resa är längre än skolledarnas och innehåller fler studiebesök och mer fördjupning.

Organisatörerna bekostar resa, hotell och vissa måltider.

Aktivitetsplaner

Ett viktigt inslag i utbildningen är den aktivitetssplan som skolambassadören färdigställer och som ska omfatta en beskrivning av hur man avser att arbeta med internationaliseringsfrågorna på skolan under läsåret 2020-2021.

Föreläsare

Föreläsarna under utbildningen kommer från Europaparlamentet, EU-kommissionen, Regeringskansliet och Universitets- och högskolerådet med flera.

Preliminär tidplan

Europaparlamentet och EU-kommissionen är stängda för externa besökare till och med maj, på grund av coronavirus. Därför kommer inte studieresorna för skolledare och lärare att kunna genomföras som planerat. När läget har stabiliserats återkommer UHR med information om hur utbildningarna kan genomföras.

  • 10 december 2019: Sista ansökningsdag för skolledare och lärare.
  • Januari 2020: Besked om vilka som antas.
  • 16-18 mars 2020: Studieresa för skolledare till Bryssel. (Grupp 1)*
  • 18-20 mars 2020: Studieresa för skolledare till Bryssel. (Grupp 2)*
  • 19-24 april 2020: Utbildningsresa för lärare till Bryssel. (Grupp 1)*
  • 3-8 maj 2020: Utbildningsresa för lärare till Bryssel. (Grupp 2)*
  • 14-16 oktober 2020: Avslutande träff och nätverksmöte med deltagare där även 2010-2019 års skolambassadörer deltar.

*Observera att vi inte kan garantera deltagande i en viss grupp. Vi tar emot önskemål och kommer i möjligaste mån att fördela platserna efter dessa.