Här får du en övergripande bild av stipendierna för avgiftsskyldiga studenter samt syfte och mål. Informationen finns även på engelska.

För studenter utanför EU/EES och Schweiz

Stipendier för avgiftsskyldiga studenter riktar sig till särskilt kvalificerade studenter från länder utanför EU/EES och Schweiz och omfattar 60 miljoner kronor per år.

Universitets- och högskolerådet ansvarar för administrering och fördelning av medel till universitet och högskolor som sedan betalar ut stipendierna till studenter. Mer information om ansökningsförfarandet hittar du på sidan Ansök om stipendiemedel.

Syfte och mål med stipendierna

Syftet med stipendiet är att förse svenska universitet och högskolor med ett strategiskt verktyg i konkurrensen på den globala utbildningsmarknaden och därmed främja rekryteringen av särskilt kvalificerade avgiftsskyldiga studenter.

Målsättningen är att stipendiemedlen ska kunna användas av deltagande lärosäten för att bidra till lärosätets långsiktiga internationaliseringsarbete och höjd kvalitet i utbildningen.

Många länder erbjuder stipendier till kvalificerade tredjelandstudenter och målet är att studenterna ska välja svensk högskoleutbildning.

In English:

Swedish Tuition fee Scholarship for students from countries outside Europe (EU/EEA and Switzerland)

Citizens from countries outside Europe (EU/EEA and Switzerland) are required to pay an application and tuition fee for studying in Sweden. You find more information about the fees on studera.nu

The Swedish Tuition fee Scholarship is only eligible for students from countries outside Europe (EU/EEA and Switzerland).

Students who would like to apply for the Swedish Tuition fee Scholarship must contact the individual university or university college for more information about what kind of scholarship they offer. It may differ between the universities. Please note that the Swedish Council for Higher Education can not answer questions regarding scholarships that each university offers.