Lyssna

Rapportering

Lärosäten som har fått medel för stipendier till avgiftsskyldiga studenter ska skicka i delrapport och läsårsrapport. Rapporterna beskriver hur medlen fördelats.