Gå till huvudinnehåll

Begreppet hållbar utveckling är sedan tjugo år en övergripande princip i FN:s arbete. Det innebär att man på flera olika fronter, såväl ekologiskt och socialt som ekonomiskt, eftersträvar en utveckling som tillgodoser dagens behov - utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillgodose sina.

Idag är de flesta överens om att utbildning är en av de viktigaste ingredienserna i en hållbar utveckling. FN:s fjärde globala mål i Agenda 2030 har fått namnet God utbildning för alla och i läroplaner och styrdokument finns hållbarhetsmål som skolan ska leva upp till.

Ett lärande för hållbar utveckling karktäriseras av:

  • demokratiska arbetssätt
  • kritiska förhållningssätt
  • ämnesövergripande samarbeten
  • en mångfald av pedagogiska metoder
  • delaktighet och inflytande från eleverna

Undervisningen ska förbereda eleverna på ett aktivt deltagande i samhället och utveckla deras förmåga att ta personligt ansvar.

 

Globala målen för hållbar utveckling - nummer 4:7

Den globala skolan arbetar med fortbildning i lärande för hållbar utveckling i enlighet med de globala målen och särskilt med delmålet 4.7. Mål 4.7 handlar om att säkerställa att alla barn och ungdomar i skolan får de kunskaper och färdigheter som behövs för att genom en hållbar livsstil främja hållbar utveckling över hela världen. Viktiga beståndsdelar i det arbetet är teman som:

  • mänskliga rättigheter
  • jämställdhet
  • främjande av fred och icke-våld
  • globalt medborgarskap
  • kulturell mångfald

Här kan du läsa mer om de globala målen för hållbar utveckling!

Ta hjälp av oss!

Ett sätt för dig som jobbar i skolan eller förskolan att komma igång med arbetet kring lärande för hållbar utveckling är att ta hjälp av Den globala skolan. Här på webbplatsen hittar du information om våra seminarier, workshops och andra erbjudanden. Vi tipsar också om metoder och material. Hittar du inte det du söker? Hör av dig till oss!

Här hittar du kontaktuppgifter